V SMC podpiramo spremembe insolvenčnega zakona: Poseben poudarek na zaščiti socialno najbolj ogroženih dolžnikih

Poslanci SMC so podprli novelo insolvenčnega zakona, ki uvaja dodatne varovalke, s katerimi se bo nepoštenim dolžnikom v postopku osebnega stečaja preprečil odpust obveznosti in zlorabe postopka osebnega tečaja. Da bi dolžniku preprečili skrivanje premoženja, se podaljšuje tudi rok za vložitev tožbe za razveljavitev odpusta obveznosti z dveh na tri leta. Minister Klemenčič je ob tem poudaril: “V Sloveniji se je namreč v vse preveč primerih vzpostavila praksa, da ljudje vložijo zahtevo za osebni stečaj, nato pa prenesejo svoje premoženje na družinske člane ali povezane osebe. Temu poskuša ta zakon narediti konec.”

Preberite več ...

Osebni stečaj: Nepoštenim dolžnikom ne bodo odpustili obveznosti

Vlada je sprejela predlog novele insolvenčnega zakona, s katero se bo nepoštenim dolžnikom preprečil odpust obveznosti. Pri osebnem stečaju bo širši nabor ovir za odpust obveznosti, dolgove bo mogoče odpustiti le poštenim in vestnim dolžnikom. Tako ne more biti odpusta obveznosti za tiste dolžnike v osebnem stečaju, ki so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu. Prav tako ne bo mogoče obveznosti odpisati tistim dolžnikom, pri katerih se je o tem odločalo pred manj kot desetimi leti.

Preberite več ...