Poslanka Koleša: Žalosti me, da moramo sodelovati v tej neutemeljeni predstavi opozicije uperjeni proti ministru Klemenčiču

V poslanski skupini SMC menimo, da je iz dosedanjih aktivnosti nekaterih  poslancev razvidno, da so le-te namenjene osebni in profesionalni diskreditaciji ministra mag. Gorana Klemenčiča. “Pod krinko reševanja problematike v pravosodju so omenjeni znova in znova sklicevali raznorazne nujne seje, na katerih je bil vedno znova tarča mag. Goran Klemenčič. Vse skozi se skuša ustvarjati vtis, da je minister deloval nezakonito, koruptivno, čeprav so bile vse navedbe vedno in večkrat ovržene z argumenti,” je uvodoma dejala poslanka Anita Koleša.

Preberite več ...

Minister za pravosodje Goran Klemenčič: Naš cilj je preprečiti zlorabe osebnega stečaja

Minister za pravosodje Goran Klemenčič je na ponedeljkovi plenarni seji Državnega zbora odgovarjal na poslanska vprašanja, med drugim je govoril o ukrepih za preprečevanje zlorab osebnega stečaja. Zakonodaja že danes omogoča izpodbijanje prenosov premoženja, če so bila opravljena v treh letih pred uvedbo osebnega stečaja. Da bi na ministrstvu preprečili še vedno pogoste zlorabe tega instituta, želijo z nekaterimi ukrepi doseči, da bi vsi udeleženci v postopku “opravili svojo domačo nalogo”.

Preberite več ...

Slovenija spoštuje in varuje človekove pravice

Uradni podatki iz poročil Evropskega sodišča za človekove pravice niti na enem mestu Slovenije ne izpostavlja kot sistemske kršiteljice človekovih pravic. Kot je razvidno iz poročila, Slovenija celo prednjači pri spoštovanju človekovih pravic, kot so npr. pravica do življenja, prepoved mučenja, pravica do svobodnega izražanja, nečloveško in ponižujoče ravnanje.

Preberite več ...

Ministrstvo za pravosodje: Zaščita osebnega dostojanstva v postopkih izvršbe

Minister za pravosodje dr. Goran Klemenčič je predstavil glavne dosežke Ministrstva za pravosodje v prvem letu aktualne vlade ter načrte za prihodnje obdobje. Aktivnosti so usmerili predvsem v krepitev učinkovitosti, transparentnosti in integritete ter v višjo raven varovanja človekovih pravic.

Preberite več ...

Poslanci SMC podprli sveženj predlogov pravosodnega ministrstva, tudi prepoved rubeža na minimalno plačo

Poslanci SMC so glasovali za novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju. Minister za pravosodje Goran Klemenčič je pred poslanci poudaril, da se novela osredotoča na varovanje eksistenčnega položaja socialno ranljivih dolžnikov v postopku izvršbe in pomeni korak k zagotavljanju socialne države. Predlog namreč določa, da minimalni varovani znesek, ki v primeru izvršbe ostane dolžniku, ne sme biti nižji od neto minimalne plače.

Preberite več ...

Zaščita “žvižgačev”, zastaralni roki, sistemske preiskave

Vlada RS je na seji na predlog Ministrstva za pravosodje sprejela štiri predloge pravosodnih zakonov, ki med drugim predvideva večjo zaščito “žvižgačev”, boljši nadzor nad izogibanjem zaporne kazni iz zdravstvenih razlogov, zvišanje kazni za kompleksna korupcijska dejanja, spremembe posegajo tudi v zastaralne roke in sistemske preiskave projektov državnega pomena.

Preberite več ...