Ministrica za zdravje Kolar Celarc odločno za javno zdravstvo

Ministrica za zdravje Milojka Kolar je danes na novinarski odgovorila na nasprotovanje zdravniških organizacij reformam na področju zdravstva. “Gre za konceptualno razhajanje glede ureditve zdravstvenega sistema; medtem ko se mi zavzemamo za javni zdravstveni sistem, kjer bomo ohranili in povečali dostopnost do zdravstvenih storitev in kjer bo prebivalcem še vedno zagotovljena univerzalna košarica storitev,  se zdravniške organizacije nagibajo k konceptu, ki predvideva več košaric pravic za katere pa bodo morali prebivalci globoko seči v žep,” je dogajanje povzela ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.

 

Preberite več ...

Ministrica za zdravje Kolar Celarc in sindikati naredili korak naprej pri oblikovanju standardov in normativov v zdravstvu

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predstavniki sindikatov, v katerih so zdravniki, so danes naredili korak naprej v smeri glede standardov in normativov, zato zdravniški sindikat Fides ne bo zaostroval svojih aktivnosti. Za primarno raven so standardi in normativi, kot so opredeljeni v modri knjižici, primerni za nadaljnjo obravnavo. Med drugim vsebujejo predlog, po katerem bi bilo bistveno manj opredeljenih bolnikov na enega družinskega zdravnika, kot je danes povprečje. Tako predlagajo 1500 bolnikov na enega družinskega zdravnika, danes je to število v povprečju 2200. Da bi dosegli to število, bi potrebovali več kot 300 dodatnih družinskih zdravnikov.

Preberite več ...

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc: Zdravstvenih koncesij ne bo mogoče kupiti ali prodati

Ministrica je na konferenci ob prvem letu delovanja predstavila tudi predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ureja področje koncesij in je od 25. septembra v javni razpravi. Predlog sprememb podrobneje definira pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe za pridobitev koncesije, medtem ko veljavni zakon določa pogoje le za fizične osebe. Ti pogoji se po navedbah ministrice nanašajo na odgovornega nosilca, prostore in opremo.

Preberite več ...

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc o prvem letu delovanja: Zdravstvo je prioriteta te vlade

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je na novinarski konferenci predstavila delo ministrstva v preteklem letu, ki ga ocenjujejo kot zelo dobrea, med največje dosežke pa uvršča krepitev zdravstvenega proračuna, pripravo resolucije in analize zdravstva, na podlagi katerih bodo celovito urejali zdravstveni sistem. “Zdravstvo je prioriteta te vlade, tudi zato so v proračunih za leti 2016 in 17 sredstva povečujejo za  24 oz 35% glede na 2015,” je uvodoma dejala ministrica. Prvič po devetih letih proračun ministrstva presega 100 milijonov evrov.

Preberite več ...

Ministrica za zdravje s pilotnim projektom za krajše čakalne dobe

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je predstavila pilotni projekt obvladovanja čakalnih dob, ki bo uveden v celotni zdravstveni sistem. Čakalne dobe so realnost razvitega sveta. Slovenija mora omejiti čakalne dobe, zato je Ministrstvo za zdravje začelo s projektom obvladovanja čakalnih dob v maju, izvajalci pa so se vanj začeli vključevati v septembru ter bodo v celoti vanj vključeni do konca meseca. Pilotni projekt se bo zaključil v juliju 2016.

Preberite več ...

Ministrica Kolarjeva za Dnevnik: Koncesij ne bo več mogoče prodajati ali dedovati

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je za časnik Dnevnik napovedala več reda pri koncesijah. Po novem jih bo Ministrstvo za zdravje podeljevalo le na podlagi javnega razpisa in za določen čas. Zasebniki bodo dobili koncesijo le, če sosednja bolnišnica ali zdravstveni dom ne bi bila kos potrebam bolnikov. Ministrstvo za zdravje želi onemogočiti tudi samovoljno dedovanje in prodajo koncesij, v primeru, da bo koncesionar preoblikoval svoj pravni status, pa bodo koncesijo prekinili.

Preberite več ...