Srečanje članov LO Celje

Članice in člani LO Celje so se v četrtek, 26.11.2015 na povabilo vodstva LO Celje ter svetniške skupine SMC zbrali na skupnem delovno-družabnem srečanju v Gostilni Francl v Zagradu. Članom je bilo s strani predsednice mag. Margarete Guček Zakošek predstavljeno delovanje LO v zadnjem letu ter predlagan nadaljnji način sodelovanja članov v sooblikovanju politike LO SMC Celje. Vodja svetniške skupine v MS MO Celje Gregor Gregorin je člane seznanil z vsemi aktivnostmi svetnikov pri delovanju mestnega sveta ter odborov.

Preberite več ...

Svetniška skupina SMC in LO SMC Celje prvo leto delovanja ocenjuje kot uspešno in konstruktivno

V prvem letu delovanja je svetniška skupina SMC, kot druga največja svetniška skupina v mestnem svetu MOC, delovala kot konstruktivna opozicija. “Opozarjali smo na nepravilnosti, ki smo jih zaznali pri delovanju Mestne občine Celje, predvsem pa smo aktivno zastopali interese meščanov v smislu gospodarskega razvoja Celja ter vzpostavljanja boljših pogojev življenja v mestu,” je dejala predsednica LO Celje mag. Margareta Guček Zakošek.

Preberite več ...