Plus tedna – 5. 2. 2021

Od 1.2. 2021 naprej so vse aktualne dražbe slovenskih sodišč objavljene na enem, varnostno podprtem spletnem mestu, www.SodneDrazbe.si. »Projekta spletnih dražb ne uvajamo samo z namenom, da zaščitimo dražitelje, ampak tudi upnike in dolžnike«, pravi ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič. Z uvedbo elektronskega poslovanja v civilnih sodnih postopkih pa pomembno prispevamo k dostopnosti sodstva pri poslovanju s strankami in k pospešitvi postopkov.

Preberite več ...

Ministrica Kozlovič: Z uresničitvijo naših ukrepov za boljše življenje bodo volivci lahko prepoznali težo, ki jo ima SMC

Naša družba ima prihodnost prav zaradi tistih ljudi, ki ne delijo ljudstva. Intervju za prilogo Večera V soboto. Epidemije koronavirusa je, vsaj za zdaj, konec, sodišča so v tem času delovala v omejenem obsegu. Nekatere ukrepe je sodstvo za normalizacijo stanja že sprejelo, na primer skrajšanje sodnih počitnic. Strah se pojavlja, da bo virus vplival […]

Preberite več ...

S predstavniki pravosodja o ukrepih za obvladovanje epidemije v pravosodju in postopnem sproščanju v prihodnje

Danes, 13. maja 2020, je na Ministrstvu za pravosodje potekal sestanek s pravosodnimi deležniki glede ukrepov za obvladovanje epidemije v pravosodju in njihovem postopnem sproščanju v prihodnje. Na sestanku so poleg vodstva Ministrstva za pravosodje sodelovali predstavniki Vrhovnega sodišča RS, Vrhovnega državnega tožilstva RS, Državnega odvetništva RS, Odvetniške zbornice Slovenije, Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Uprave RS za probacijo.

Preberite več ...

Ministrica za pravosodje na delovnem obisku Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob

Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič je na delovnem obisku Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pohvalila pravosodne sodelavce za njihovo izjemno delo v času epidemije COVID-19, da so uspeli ohraniti zdravje in življenja zaprtih in zaposlenih. Ministrica mag. Lilijana Kozlovič je z državnima sekretarjema Maticem Zupanom in Zlatkom Ratejem obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora […]

Preberite več ...