SMC podprla sklepe Komisije za nadzor javnih financ: Za okrepljen nadzor nad zakonitostjo in gospodarnostjo poslovanja vseh centrov za socialno delo 

Poslanci SMC so danes podprli oba sklepa Komisije za nadzor javnih financ, ki je razpravljala o nepravilnostih na centrih za socialno delo v Sloveniji,  in sicer predlog , da naj ministrica za delo seznani komisijo in pristojni parlamentarni odbor o ugotvitvah izredne revizije poslovanja omenjenega CSD ter o sistemskih in konkretnih ukrepih, ki jih bo sprejela na podlagi ugotovitev izredne revizije. Prav tako so poslanci SMC podprli predlog komisije, da naj ministrica za delo v okviru svojih pristojnosti sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovljen nadzor nad zakonitostjo in gospodarnostjo poslovanja vseh centrov za socialno delo v Republiki Sloveniji.

Preberite več ...