Vlada želi urediti pravice dedovanja v istospolnih skupnostih

Vlada je pripravila predlog novele zakona o dedovanju, ki odpravlja neskladje z ustavo v zvezi z dedovanjem partnerjev tako v registrirani kot tudi v neregistrirani istospolni partnerski skupnosti. Predlog poleg tega omogoča učinkovito izvajanje evropske uredbe o dedovanju, saj določa pristojni organ in postopek v zvezi z evropskim potrdilom o dedovanju. Predlog prinaša tudi nekatere rešitve, ki izhajajo bodisi iz ustavnih odločb bodisi iz potreb, ki so se pokazale pri izvajanju veljavnega zakona v praksi. V okviru instituta omejitve dedovanja bo na primer po novem mogoče uveljavljati tudi plačilo zapustnikovega pogreba.

Preberite več ...