Priprava konkretnih ukrepov za celostni razvoj območja Haloz

V delovni skupini za razvoj Haloz si prizadevajo za prihodnji razvoj območja, ki bo usmerjen predvsem v nova delovna mesta, turizem, razvoj infrastrukture, ohranjanje kulturne dediščine, trajnostno rabo naravnih virov, izboljšanje strukture kmetijskih gospodarstev in kmetijske pridelave, organiziranje proizvodnje in trženje kmetijskih produktov.

Preberite več ...

Pogovor mladih v SMC o njihovi organiziranosti

Vabimo mlade članice in člane ter simpatizerke in simpatizerje, ki jih zanima, kako naj bi se mladi organizirali znotraj stranke SMC in s katerimi temami bi se ukvarjali, da nam to sporočijo do torka, 22. aprila. V prihodnjih dneh bo namreč na to temo sestanek na sedežu stranke.

Preberite več ...
Oznake:

Vzorno finančno poslovanje stranke

Stranka SMC je v skladu z zakonom v roku oddala Ajpesu letno poročilo o poslovanju v lanskem letu. Finance stranke so urejene, rezultat je pozitiven, saj je naša temeljna usmeritev skrbno in varčno ravnanje s sredstvi. Redno tudi odplačujemo kredit, tako da bomo predvidoma do konca meseca junija poravnali ves dolg.

Preberite več ...
Oznake:

Nacionalni reformni program: uravnoteženje javnih financ, prestrukturiranje gospodarstva, manjše obremenitve plač, reforme

Vlada je ta teden na delovnem posvetu razpravljala o nacionalnem reformnem programu za dvoletno obdobje. Program bo obsegal vrsto ukrepov: nadaljevanje konsolidacije javnih financ, prestrukturiranje gospodarstva, davčno reformo in znižanje obremenitve dela, zdravstveno reformo, prve nastavke dodatnih sprememb pokojninskega sistema, odpravo administrativnih ovir in spodbujanje podjetništva ter internacionalizacijo in optimizacijo javnega sektorja s prenovo plačne politike.

Preberite več ...

Zadnje

V stranki začenjamo priprave na županske volitve v Mislinji na Koroškem. Lokalni odbori SMC so dobili novo oblikovane spletne strani, tako da bo imela tudi mreža 60 odborov enotno spletno vizualno podobo, skladno s strankino osrednjo spletno stranjo.

Preberite več ...
Oznake:

Dr. Milan Brglez: intervju za TV 3

Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez je v pogovoru za TV 3 pojasnjeval aktualna politična dogajanja, med drugim odstop ministrice za izobraževanje, znanost in šport, ravnanje obrambnega ministra Janka Vebra in dogajanja v vladni koaliciji. Dr. Brglez je poudaril, da se je Klavdija Markež odločila prav, ko je odstopila z mesta ministrice, hkrati pa izpostavil, da so pričakovanja ljudi pri stranki SMC precej višja kot pri ravnanju ostalih strank.

Preberite več ...