Premier dr. Miro Cerar ob Mednarodnem dnevu gozdov: »Gozdovi so naš nacionalni ponos, ki ga moramo trajno varovati«

»Moja vizija Slovenije je zelena Slovenija. V moji viziji je Slovenija vodilna zelena trajnostna destinacija, ki varuje svoje okolje in obenem skrbi za kakovost življenja prebivalcev Slovenije. Slovenija je lahko ponosna na svojo bogato naravno dediščino, med drugim je naša država med najbolj gozdnatimi državami v Evropi, saj gozdovi prekrivajo več kot polovico naše zelene Slovenije. Gozd je naš nacionalni ponos, ki ga moramo trajno varovati in vanj skrbno vlagati. Slovenija mora z gozdovi gospodariti trajnostno in po načelih sonaravnega gospodarjenja«, ob mednarodnem dnevu gozdov, ki ga obeležujemo 21. marca, poudarja premier dr. Miro Cerar.

Preberite več ...

Poslanec Danilo A. Ranc: Treba je bolje izkoristiti gozd kot najbogatejši naravni vir v Sloveniji ter pospeševati domačo predelavo lesa

SMC in  koalicijski partnerji smo se  zavezali k povezovanju gozdarstva in lesne industrije, spodbujanju domače predelave lesa v izdelke z višjo dodano vrednostjo, oživitvi lesnopredelovalne industrije in zelenih investicij, večjemu izkoristku gozda kot najbogatejšega naravnega vira v Sloveniji in povezovanju gospodarskih družb  v  gozdno-lesne verige. “Nujno je, da država ponovno prevzame upravljanje z državnimi gozdovi, saj se bo s tem okrepil razvojni potencial lesa kot vir naravnega bogastva, okrepile pa se bodo tudi primerjalne prednosti na področju lesno predelovalne industrije,” je dejal poslanec Danilo Anton Ranc.

Preberite več ...