MGRT za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug namenja skoraj dva milijona evrov – Razpis danes v Uradnem listu

Ministrstvo za gospodarstvo namenja skoraj dva milijona evrov za začetek delovanja, za izboljšanje poslovanja 95 kooperativ in socialnih podjetij. V Uradnem listu Republike Slovenije namreč danes objavlja Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug. Okvirna višina sredstev po tem razpisu znašajo dobrih 1,9 milijona evrov za 95 socialnih podjetij oziroma kooperativ. Od tega bo za dobrih 1,3 milijona evrov namenjeno za podporo obstoječim socialnim podjetjem in za dobrega pol milijona evrov za zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij.

Preberite več ...