Ministrica Ksenija Klampfer predstavila novosti na področju pokojninske, socialne in zakonodaje s področja trga dela

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predloge spremembe treh zakonov, in sicer predloge sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih, predloge sprememb Zakona o urejanju trga dela in predloge sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem varstvu. Predlagane spremembe je predstavila ministrica in podpredsednica SMC mag. Ksenija Klampfer.

Preberite več ...

Minister za pravosodje mag. Klemenčič o predlogu Družinskega zakonika: To je prava, a zahtevna pot, da bomo prišli do drugačne ureditve

Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič in ministrica za delo  dr. Anja Kopač Mrak sta predstavila predlog družinskega zakonika, katerega novosti so povezane z ukrepi za varstvo koristi otroka. Predlog med drugim predvideva, da bodo o rejništvu, posvojitvah in odvzemu otrok odločala sodišča in ne več centri za socialno delo. Poleg prenosa pristojnosti je nova tudi določitev, koliko časa lahko nek ukrep traja, kar je bila ena od velikih pomanjkljivosti pri obstoječi zakonodaji.

Preberite več ...