Državni sekretar dr. Nejc Brezovar govornik na Slavnostni seji ob 10. obletnici delovanja Sveta romske skupnosti Republike Slovenije

V Murski Soboti je potekala slavnostna seja ob 10. obletnici delovanja Sveta romske skupnosti. Svet romske skupnosti že od leta 2007 zastopa interese romske skupnosti v Sloveniji. Državni sekretar dr. Nejc Brezovar je ob tej priložnosti povedal: “Ko govorimo o Romih, govorimo o ljudeh katerih skupna prepričanja, vrednote, šege, jezik in zgodovina so drugačni od drugih skupin ljudi. Različnost, drugačnost je prednost, ki ji prepogosto damo negativen prizvok. Znati sprejeti drugačnost pomeni priznati drugemu njegovo identiteto, jo ceniti in jo ohraniti.”

Preberite več ...

Poslanka Sluga in LO Celje organizirali srečanje Vlade in nevladnega sektorja

Lokalni odbor SMC Celje je v sodelovanju s poslanko Državnega zbora Janjo Sluga danes v Osrednji knjižnici Celje organiziral srečanje Vlade in nevladnega sektorja. V okviru predstavitve predloga Zakona o nevladnih organizacijah s strani državnega sekretarja Ministrstva za javno upravo dr. Nejca Brezovarja so postavili cilje za dolgoročno krepitev partnerskega odnosa med vladnim in nevladnim sektorjem, spodbujanje vloge aktivnega državljanstva in neposredne participacije ljudi pri pripravi predpisov in krepitev povezovanja med nevladnimi organizacijami v regiji.

Preberite več ...

Dr. Nejc Brezovar z Mariborčani o Zakonu o nevladnih organizacijah

Na pobudo poslanke dr. Jasne Murgel je v Univerzitetni knjižnici Maribor potekala predstavitev Zakona o nevladnih organizacijah. Državni sekretar ministrstva za javno upravo dr. Nejc Brezovar in vodja Službe za nevladne organizacije Erika Lenčič Stojanovič sta uvodoma predstavila razloge in cilje za zakonsko ureditev področja nevladnih organizacij in problematiko neenakopravne obravnave pravnih oseb zasebnega prava pri pridobivanju statusa v javnem interesu. Z ureditvijo področja NVO želijo opredeliti tudi nekatere pravice in ugodnosti za nevladne organizacije s statusom javnega interesa ter zagotoviti pogoje za sprejem razvojnih dokumentov.

Preberite več ...