Poslanec Simon Zajc ob svetovnem dnevu človeške solidarnosti: Vrednota, ki je močno prisotna med Slovenci

Generalna skupščina ZN je leta 2005 20. december razglasila za svetovni dan človeške solidarnosti in ob tem poudarila, da je milenijska deklaracija opredelila solidarnost, kot temeljno in univerzalno vrednoto, ki bi morala vladati v medčloveških odnosih v 21. stoletju. Poslanec Simon Zajc je ob tem dnevu dejal, da kljub temu, da se kdaj zdi, da je solidarnost vrednota preteklosti, nedavni socialni, družbeni in ekonomski izzivi kažejo, da je ta vrednota med Slovenci še kako živa in to tudi vedno znova dokazujemo.

Preberite več ...