Svetovni dan boja proti revščini, poslanca Irena Grošelj Košnik in Simon Zajc: Najboljši preventivni ukrep so nova delovna mesta

Generalna skupščina Združenih narodov je 17. oktober razglasila za mednarodni dan boja proti revščini leta 1992 z namenom, da bi opozarjali na problem revščine v svetu in spodbudili aktivnosti za njeno zniževanje. Letošnja tema je stabilna prihodnost in skupen boj za konec revščine in diskriminacije.

Poslanka Irena Grošelj Košnik, podpredsednica Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, je ob tem dnevu dejala, da se je revščina začela še poglabljati v začetku ekonomske krize, a se je nadaljnjo poglabljanje končalo prejšnje leto: “To seveda ni dovolj in moramo storiti še več ter poiskati čim več ukrepov, da bi se revščina začela še dodatno zmanjševati.” Kot pomembno in ključno izpostavlja spodbujanje prijaznega okolja za razvoj gospodarstva, saj to pripomore k manjši brezposelnosti, kar je najpomembnejši preventivni ukrep proti revščini, saj so ljudje tako sposobni poskrbeti zase in za svoje družine.

V tej smeri je razmišljal tudi poslanec Simon Zajc, ki meni, da je pomembno, da se pri sprejemanju socialnih politik in izplačevanju socialnih transferjev, denar usmeri tudi v spodbujanje zaposlovanja, ker je to edini učinkovit način v boju proti revščini in socialni izključenosti, ki je poleg materialne prikrajšanosti resen stranski produkt revščine.

Irena Grošelj Košnik je poudarila tudi pomen humanitarnih organizacij, ki dopolnilno poskrbijo za ljudi, ki so na robu revščine ali v revščini, saj vedno pomagajo hitro, neposredno in na terenu.

Več v video posnetku.

Poslanka Irena Grošelj Košnik

Poslanec Simon Zajc