Svetniški klub SMC Ljubljana na predlagan proračun MOL vložil 9 amandmajev, od teh 5 na področju protipoplavne varnosti

Svetniški klub SMC Ljubljana je na predlagan proračun Mestne občine Ljubljana vložil 9 amandmajev, od teh 5 na področju protipoplavne varnosti. Svetniki SMC opozarjajo, da Ljubljana potrebuje protipoplavno pisarno po vzoru drugih evropskih mest, nove zadrževalnike vode in predvsem več vlaganja v protipoplavno varnost. Z drugimi amandmaji ljubljanske svetnice in svetniki SMC predlagajo dodatna sredstva za odprtje Varne sobe v Ljubljani, za urejanje in izgradnjo novih kolesarskih poti, za živalski vrt in botanične vrtove ter za socialno varstvo starejših.

Po mnenju svetnikov SMC je proračun MOL na področju protipoplavne varnosti premalo ambiciozen. »Verjamemo, da bi lahko tudi v MOL naredil več naporov na tem področju, ki je, kot sami vemo iz katastrofalnih poplav leta 2010 in 2014, zelo pomembno za vse Ljubljančane. Varnost je na prvem mestu,« je poudaril vodja svetniškega kluba SMC dr. Dragan Matić na tiskovni konferenci pred proračunsko sejo MOL.

Svetniški klub SMC Ljubljana ne podpira gradnje garažne hiše pod tržnico in občino poziva, naj ta sredstva rajši preusmeri k protipoplavni varnosti. »Občina naj pokaže, da ji je mar za občane,« je dodal dr. Matić.

Svetnik Matej Javornik je predstavil amandmaje na področju turizma: ureditev novih turističnih kolesarskih poti, obogatitev delovanja in ponudbe živalskega vrt ter predvsem poudarek na razvoju turizma v obrobnih četrtnih skupnostih.