Svetniška skupina SMC in LO SMC Celje prvo leto delovanja ocenjuje kot uspešno in konstruktivno

V prvem letu delovanja je svetniška skupina SMC, kot druga največja svetniška skupina v mestnem svetu MOC, delovala kot konstruktivna opozicija. “Opozarjali smo na nepravilnosti, ki smo jih zaznali pri delovanju Mestne občine Celje, predvsem pa smo aktivno zastopali interese meščanov v smislu gospodarskega razvoja Celja ter vzpostavljanja boljših pogojev življenja v mestu,” je dejala predsednica LO Celje mag. Margareta Guček Zakošek.

Med drugim so preko mestnega sveta opozorili na perečo okoljsko problematiko Cinkarne Celje, rezultat te pobude svetniške skupine in poslanke mesta Celje pa je bila ustanovitev medresorske in strokovne delovne skupine na Ministrstvu za okolje in prostor. Na podlagi delovanja te skupine v LO pričakujejo, da se bo v bližnji prihodnosti pričelo z aktivno in celovito okoljsko sanacijo Celjske kotline. Izpostavili so tudi problematiko sprejemanja OPN za MOC, saj so postopki sprejemanja dolgi, ne sprejem tega dokumenta pa predstavlja eno izmed bistvenih ovir pri gospodarskem razvoju mesta. Ena izmed zadnjih pobud je bila tudi priprava in sprejetje memoranduma za osrednji del tretje razvojne osi, kjer je bistveni poudarek, da mesto Celje izraža jasen interes da se 3. razvojna os priključi v Celju in se nato nadaljuje proti Novemu mestu. “To bo zagotavljalo razvoj mesta Celje, kot pomembnega regijskega središča,” dodaja predsednik mag. Guček Zakošek.

Vse navedene pobude so bile s strani mestnega sveta podprte z veliko ali absolutno večino, skupno pa je svetniška skupina SMC v zadnjem letu podala več kot 30 strokovno utemeljenih pobud, od katerih jih je vladajoča koalicija na tak ali drugačen način vključila v svoj program. Aktivno so sodelovali tudi pri sooblikovanju proračuna za leto 2015, kjer pa so bile upoštevane “zgolj tri njihove konkretne pobude”. “V smislu delovanja vladajoče koalicije, župana in občinske uprave, bi si želeli večjo in aktivnejšo angažiranost, predvsem na področju gospodarstva, turizma in prostora. Vsekakor bi bil potreben večji poudarek na turističnem razvoju mesta, posvečanje večje pozornosti aktivni politiki spodbujanja gospodarskega razvoja, internacionalizaciji, privabljanju tujih in domačih investitorjev v luči zagotavljanja novih delovnih mest in skrbi za zdravo okolje. Ravno tako bi bilo potrebo mnogo več napora vložiti v postopke sprejemanja OPN ter aktivnega sodelovanja tako z vlado RS, kakor tudi s stroko, predvsem pri poenostavitvi izredno zaviralne zakonodaje na tem področju, v kar smo se kot vladajoča stranka na nivoju države tudi aktivno vključili z našimi predstavniki v vladi RS,” je dejala Guček Zakošek.

Po uspešni kampanji v času lokalnih volitev, ki je močno povezovala praktično celotno članstvo SMC LO Celje, so dosegli odličen rezultat – 7 svetnikov v 33-članskem mestnem svetu). Lokalni odbor je zatem organiziral nekaj večjih srečanj in razprav, med njimi srečanje s gospodarskim ministrom, poslanci in posvet o 3. razvojni osi v njenem osrednjem delu.

“Zavedamo se, da nas čaka v prihodnosti še veliko dela na lokalnem nivoju. Želeli bi si, da Lokalni odbor SMC Celje postane zakladnica idej in vir zagona, ki bo Celju prinašalo nove razvojne poglede in vrnilo pomen, ki ga je mesto Celje nekoč že imelo. Zadovoljni smo, ker se vodstvo SMC zaveda pomena lokalne politike in pomena članske baze, ki jo lokalno udejstvovanje prinaša v smislu trdnosti in povezanosti tudi stranki sami,” je zaključila Guček Zakošek.