Stranka SMC in dr. Miro Cerar nista nikoli kupovala sledilcev na družbenem omrežju Twitter

Članek »Stranke strašile in lagale z družbenimi omrežji«, objavljen v Delu, 6. junija 2018, namiguje, da  naj bi komuniciranje Stranke modernega centra in njenega predsednika na družbenem omrežju Twitter temeljilo tudi na kupovanju lažnih profilov. Bralci so si tako lahko ustvarili povsem napačen vtis o strankinem profilu in profilu njenega predsednika na tem omrežju in njunem komuniciranju z javnostmi nasploh.

Zato objavljamo nekaj pojasnil:

1. Ne Stranka modernega centra, ne kabinet predsednika vlade, nista nikoli kupovala sledilcev na družbenem omrežju Twitter.

2. Profil predsednika vlade je bil namenoma dostopen za sledenje vsem, saj so si njegovi upravljavci želeli, da bi delo in stališča predsednika doseglo kar največ ljudi. Ker profila niso zaklepali, tudi niso imeli vpliva na to, kdo vse predsedniku sledi. Med sledilci res najdemo tudi profile, ki bi na prvi pogled lahko bili lažni. Vendar, če te profile natančneje analizirate, lahko ugotovite, da gre za profile, ustvarjene na »desnem polu« slovenske družbenomedijske scene. Nekatere od teh sledilcev so upravljavci profila zaradi pretirano žaljivih vsebin že blokirali in jim onemogočili sledenje profila. Teh sledilcev ni malo in ker med njimi skorajda ni naklonjenih delu in osebnosti dr. Mira Cerarja, lahko ta »pojav« za načrtno aktivnost upravljavcev profila dr. Mira Cerarja označi samo nekdo, ki dejstev noče ali ne zna videti.

3. Drugi problematičen del članka pa je sklicevanje na orodje twitteraudit, ko gre za ugotavljanje avtentičnosti profilov na tem omrežju. Kot navaja tudi avtorica članka, gre za orodje, ki lahko napove verjetnost, ne more pa z gotovostjo dokazati lažnost profila. Pomanjkljivost tega orodja je, da lahko za lažne označi tudi povsem nesporne profile uporabnikov, ki so zelo aktivni v določenem obdobju, sicer pa ne. To se je, denimo, dogajalo prav v primeru Stranke modernega centra v obdobju pred in med nedavno kampanjo. Veliko njenih članov, tudi kandidatov za poslance, si je ustvarilo twitter profile v tem obdobju. Ker pred tem niso bili aktivni na omenjenem socialnem omrežju in ker imajo manj sledilcev od tistih, ki jim sledijo, so posledično takoj označeni kot verjetno lažni profili.

4. V Stranki modernega centra razumemo socialna omrežja kot enakovredno komunikacijsko polje vsem drugim klasičnim medijem. Na njih si prizadevamo za argumentirano in strpno razpravo, žaljivih vsebin ne objavljamo in se do njih dosledno ograjujemo tudi, če se tu pa tam primerijo komu od naših članov. Tako kot sicer, tudi na socialnih omrežjih ne kupujemo simpatij in pozornosti s prozornimi triki in namišljenimi množicami. Stavimo na resnico in dobronamernost in močno upamo, da v tem nismo več edini.