Stranka modernega centra pozdravlja zakon o drugem tiru

Predlog Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper, enega od največjih projektov v državi, o katerem se govori že dobro desetletje, je Vlada pod vodstvom SMC uspešno pripeljala v zaključno fazo.

Vlada je v četrtek, 30. marca, sprejela predlog zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper, ter ga poslala Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje po nujnem zakonodajnem postopku. Cilj predloga zakona je zagotoviti učinkoviti model financiranja izgradnje drugega tira s čim manjšo obremenitvijo javnih sredstev ter čim hitrejšo izvedbo investicije. Ob tem pa predlog zakona tudi ohranja in izboljšuje konkurenčni položaj koprskega pristanišča, omogoča čimprejšnji začetek izvajanja pripravljalnih del za izgradnjo drugega tira, ohranja enovit model upravljanja javne železniške infrastrukture, zagotavlja preglednost izvajanja investicije in možnosti za sodelovanje zalednih držav pri financiranju projekta.

Predlog zakona določa pogoje in način izvedbe investicije v izgradnjo drugega tira železniške povezave na odseku Divača – Koper. Investitor v drugi tir je družba 2TDK, ki je posebna projektna družba, katere edini ustanovitelj je Republika Slovenija, poslovni delež pa lahko z vložitvijo finančnega vložka pridobi tudi druga država članica EU ali več teh držav, vendar tako, da njihov skupni poslovni delež ne dosega poslovnega deleža Republike Slovenije. Slovenija je za izgradnjo drugega tira prejela tudi pisma podpore s strani Češke, Madžarske, Slovaške in Poljske, torej zalednih držav, ki uporabljajo tovorno pristanišče Koper za izvoz in uvoz blaga. Madžarska pa je poleg pisma podpore izrazila tudi namero o kapitalskem vložku v projektno podjetje 2TDK d.o.o.

Družba 2TDK bo izvajala investicijo v drugi tir na podlagi koncesije, ki se podeli neposredno, pri tem pa lastnik zemljišč ostaja država, stavbna pravica na infrastrukturi pa se sklene za čas trajanja koncesijskega razmerja in po izteku le-tega preide lastništvo na infrastrukturi na Republiko Slovenijo. Investicijo v drugi tir bo družba izvedla iz virov: 1. vplačani osnovni kapital in dodatna vplačila v kapitalske rezerve družbe, 2. posojila in 3. evropska sredstva.

Kot največja vladna stranka in največja poslanska skupina v Državnem zboru SMC nosi veliko odgovornost za uveljavitev zakona do 13. julija 2017. Do takrat je namreč nujno potrebno zagotoviti status investitorja družbi 2TDK za prijavo na razpis za EU sredstva (blending), saj se Republika Slovenija kot država na ta razpis ne more prijaviti sama.