Stop birokraciji: realiziranih 81% ukrepov in prihranjenih 26 milijonov evrov

Na Ministrstvu za javno upravo vodijo vladni projekt odprave administrativnih ovir imenovan Stop birokraciji, ki je namenjen skrajšanju birokratskih postopkov, ki zahtevajo veliko časa in denarja. V okviru odprave administrativnih ovir je bilo od skupno 414 ukrepov realiziranih že več kot 330 oziroma 81 %. Od tega prihranki administrativnih razbremenitev za 39 izračunanih ukrepov znašajo 26 mio EUR.

Portal STOP birokraciji je namenjen skrajšanju birokratskih postopkov, ki zahtevajo veliko časa in denarja. Ministrstvo za javno upravo skupaj s podanimi predlogi državljanov in državljank tako odpravlja administrativne ovire, ki izhajajo iz zakonodaje in  informirajo o realiziranih in izračunanih ukrepih. V obdobju od leta 2009 do leta 2015 je bilo največ realiziranih ukrepov na področju financ, statistike, pravosodja in kmetijstva.

V okviru odprave administrativnih ovir je bilo od skupno 414 ukrepov realiziranih že več kot 330 oziroma 81 %. Od tega prihranki administrativnih razbremenitev za 39 izračunanih ukrepov znašajo 26 mio EUR.

Republika Slovenija se je v sklopu politike razumne zakonodaje spoprijela z aktivnim izvajanjem principov boljše priprave predpisov, s ciljem doseganja višje stopnje konkurenčnosti za mala in srednja podjetja ter večjega zadovoljstva državljanov, ki preko različnih življenjskih dogodkov sodelujejo z državo. Vlada Republike Slovenije je tako leta 2013 sprejela Enotni dokument, kjer so prvič poenoteni ukrepi iz več strateških dokumentov, ki so smiselno združeni po šestnajstih področjih, s katerimi se zasleduje cilj vzpostavitve boljšega poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Nekateri ukrepi se konkretno dotikajo e-Javnih naročil, kjer so v okviru analize ocenili potencialne prihranke v času t.j. 246.154 ur in skupne potencialne prihranke v evrih t.j. 72.422.371,46. Med drugim se uvaja obvezna elektronska prijava v obvezna socialna zavarovanja, in sicer tako za vse pravne kot tudi za vse fizične osebe, s čimer bo olajšano poslovanje zavezancev za vlaganje teh prijav, predvsem poslovnih subjektov v gospodarstvu in v negospodarstvu. Višina prihranka v primeru, da vsi uporabljajo elektronsko pot (+odprava krajevne pristojnosti) je 6.407.883,55 €. Višina prihranka v primeru 80% uporabe elektronske poti (+odprava krajevne pristojnosti) je 5.208.502,69 €.

Ukrepi se dotikajo e-Javnih naročil, elektronske prijave v obvezna socialna zavarovanja, ukinjeno je dnevno polaganje gotovine za pravne osebe, poenostavljajo pa se mnoga področja, s čimer se omogoča večje prihranke tako časa kot stroškov.

Ukinjeno je tudi dnevno polaganje gotovine za pravne osebe, ki je nadaljevanje ukrepa iz leta 2007, ko je bilo ukinjeno dnevno polaganje gotovine na transakcijske račune samostojnih podjetnikov. Predpis je pravnim osebam povzročal 19.318.695 € administrativnih stroškov, od tega 11.756.647 € administrativnih bremen. Ukinitev predpisa je pravnim osebam prinesla 11.756.647 € neto prihrankov z naslova odprave obveznosti. Poleg odprave administrativnih bremen so se za 41% zmanjšali tudi administrativni stroški.

Med realiziranimi in izračunanimi ukrepi od leta 2009 do leta 2014 je med drugim tudi poenostavitev postopka subvencioniranja dijaških in študentskih vozovnic, poenostavitev obveznosti mesečnega predlaganja obračuna prispevkov za socialno varnost za samozaposlene v kulturi, poenostavitev sistema plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev z zmanjševanjem števila podračunov, kjer je prihranek za mikro podjetja 3.935.604,74 €, za mala srednja in velika podjetja 1.165.597,30 € in skupni prihranek v višini 5.101.207,04 € na letni ravni. Ukrepi segajo tudi na področje društev, kjer imajo lahko dva zastopnika, kjer je bil upoštevan predlog uporabnikov zakona (nevladnih organizacij),

Več o ukrepih in učinkih lahko preberete TUKAJ, prav tako lahko na tej spletni strani podate tudi svoje predloge.