Stališče SMC o reviziji poslovanja Banke Slovenije

Komisija za nadzor javnih financ je danes za zaprtimi vrati obravnavala revizijsko poročilo računskega sodišča o poslovanju Banke Slovenije v letih 2017 in 2018.

V SMC želimo opozoriti, da gre za prvo revizijo poslovanja Banke Slovenije od njene ustanovitve. Nadzor nad poslovanjem Banke Slovenije je bil omogočen šele z novelo  zakona o Banki Slovenije, ki je bil sprejet leta 2017 na predlog SMC oziroma vlade in ministrstva za finance, ki ga je vodila SMC.

V SMC smo bili pripravljeni podpreti predlog PS Levica, da se razprava o ugotovljenih nepravilnostih opravi na seji, odprti za javnost, vendar do glasovanja o predlogu Levice sploh ni prišlo. Razprava, odprta za javnost, bi seveda morala potekati na način, da ne pride do kršitev varstva osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, kar bi bilo po našem mnenju mogoče, saj je večina ugotovitev iz revizijskega poročila javna.

V SMC se strinjamo, da ugotovitve Računskega sodišča ne smejo biti spregledane in da mora bivše vodstvo Banke Slovenije za nepravilnosti odgovarjati.

Pripravljeni smo bili podpreti tudi sklep o ukrepih zaradi hude kršitve obveznosti dobrega poslovanja. Predlagan pa je bil zgolj sklep, s katerim Komisija za nadzor javnih financ nalaga novemu vodstvu Banke Slovenije, da jo seznani, kako bo oziroma kako je upoštevalo priporočila Računskega sodišča.

V SMC od novega vodstva Banke Slovenije pričakujemo, da bo odslej poslovalo zakonito in skladno s priporočili Računskega sodišča in, da bo zoper bivše vodstvo zaradi nekaterih po naši oceni naklepnih dejanj, s katerimi je prišlo do oškodovanja premoženja Banke Slovenije, ukrepalo z namenom, da se škoda povrne.