Srečanje Kroga seniorjev s Poslansko skupino SMC

Člani Kroga Seniorjev SMC so pred kratkim organizirali srečanje s poslankami in poslanci SMC z namenom boljšega povezovanja in medsebojnega sodelovanja. Poslanci SMC so poudarili, da je skrajni čas, da se ozavesti, da vsaka zadeva po vseh resorjih tako ali drugače vpliva tudi na populacijo starejših. Zato bi bilo potrebno pri vsaki zadevi upoštevati tudi vidik, kako ta vpliva na starejše.

 

Oboji, tako seniorji kot poslanci, so se strinjali, da je potrebno program Kroga seniorjev SMC nujno vključiti v program SMC, tako da posledično program starejših postane tudi del programa koalicije. Starejši imajo bogate izkušnje, izvirne rešitve, mnoga praktična spoznanja, izjemno znanje, ki so ga izoblikovali v svojem več desetletnem delu.  Vsekakor nosijo starejši potencial, katerega ne gre prezirati in zanemarjati. S svojim znanjem bi lahko marsikdaj preprečili tako očitne spodrsljaje, ki so se kar prepogosto dogajali, s svojimi konkretnimi izkušnjami pa pospešili pogosto predolgotrajne postopke.

 

V obravnavani tematiki so se še posebej posvetili dolgotrajni oskrbi starejših, izobraževanju in zaposlovanju starejših in vprašanju invalidnin. Seniorji SMC si prizadevajo za bolj kakovostno življenje vseh starejših, ne glede na strankarsko pripadnost ali ne pripadnost. Vsak upokojenec ali še zaposlen starejši je s svojim dolgoletnim delom prispeval k napredku naše družbe in ugledu naše države. Zato je skrajni čas, da so temu primerno tudi nagrajeni in spoštovani. Žal se pozablja, da je današnja blaginja sad dela tistih, ki so vse prepogosto prezrti, odrinjeni na rob družbe, premnogi pa celo na rob preživetja.

 

Zato se je Poslanska skupina SMC zavzela, da bo poglobila sodelovanje s seniorji, ki bodo v prihodnje imeli možnost izraziti svoje mnenje, dopolnjevati predloge in dajati pobude. Tako bodo starejši upoštevani in enakopravno vključeni v ustvarjanje boljšega jutri za vse.