Srečanje članov LO SMC Ljubljana s poslancem Janijem Möderndorferjem

Lokalni odbor SMC Ljubljana ter svetniška skupina SMC sta v ponedeljek, 27. februarja, gostila poslanca SMC g. Janija Möderndorferja. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem s področja lokalne samouprave je zbudil zanimanje poslušalcev in vodil skoraj triurno razpravo o delovanju ljubljanske mestne občine.

Na srečanju smo spoznali, kako kompleksen in velik sistem je MOL, ki s svojimi javnimi zavodi, javnimi podjetji, zdravstvenimi domovi, šolami in vrtci skupaj zaposluje več kot 12.000 oseb. Poznavanje ustroja delovanja in procesov znotraj MOL je ključnega pomena za uspešno delo naših članov v četrtnh svetih, odborih in komisijah ter še posebej v mestnem svetu.

Bogate izkušnje, ki si jih je naš gost pridobil z opravljanjem funkcije podžupana MOL in jih z veseljem delil z nami, nas navdušujejo, da bomo še naprej konstruktiven sogovornik pri oblikovanju lokalne politike MOL.

Veseli nas, da je v času našega mandata Ljubljana naredila korak naprej pri infrastrukturnem razvoju ljubljanskega podeželja, poplavni varnosti, mobilnosti, zdravstveni oskrbi in seveda turizmu.To so področja, na katerih bo slonelo tudi naše prihodnje delovanje.