Srečanje članov LO Celje

Članice in člani LO Celje so se v četrtek, 26.11.2015 na povabilo vodstva LO Celje ter svetniške skupine SMC zbrali na skupnem delovno-družabnem srečanju v Gostilni Francl v Zagradu. Članom je bilo s strani predsednice mag. Margarete Guček Zakošek predstavljeno delovanje LO v zadnjem letu ter predlagan nadaljnji način sodelovanja članov v sooblikovanju politike LO SMC Celje. Vodja svetniške skupine v MS MO Celje Gregor Gregorin je člane seznanil z vsemi aktivnostmi svetnikov pri delovanju mestnega sveta ter odborov. Matevž Jug je predstavil finančno poročilo LO Celje za leto 2015.

Prav tako pa so imeli člani tudi možnost spregovoriti s poslanko SMC v DZ RS ga. Janjo Sluga ter predstavniki vodstva stranke, in skupen dogovor je bil, da bo poslanka pobude, ki bodo prihajale s strani članov, predstavila v okviru svojih pristojnosti tako v državnem zboru kot tudi na posameznih ministrstvih.

Članice in člani so med sabo prediskutirali nekatere pobude, ki so bile poslane na svetniško skupino, kot tudi predstavili svoje poglede, mnenja ter predloge tako za preteklo delo LO Celje, kot tudi za delo v naprej.

Še bolj jasno smo se zavezali sodelovanju, pridobivanju novih članov, kot tudi podpori in strokovni pomoči svetniški skupini s strani vseh članov LO Celje.