Sproščanje ukrepov v pravosodju

Vlada je 21. maja 2020 sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, v skladu s tem bodo začasni ukrepi, sprejeti na tej podlagi, veljali le še do 31. maja.

Ministrica Kozlovič je pojasnila, da sprejeti sklep omogoča začetek normalnega delovanja vseh pravosodnih organov s 1. junijem. Opozorila je, naj bodo ljudje pozorni vsak na svojo situacijo, v kateri se nahajajo v postopkih v okviru pravosodja.

Stanje glede sodnih rokov je predstavila prek štirih situacij:

  • v nujnih zadevah so roki ves čas tekli, tako procesni kot materialni
  • v zadevah, ki so se opravljale pred 29. marcem, so se roki z 29. marcem prekinili in se bodo s 1. junijem nadaljevali. Torej ne tečejo znova, temveč se nadaljujejo in se iztečejo z dnem, ki velja v dotičnih primerih.
  • Roki za nenujne zadeve, ki so se izvajale v času epidemije, niso tekli. Ti začnejo teči 1. junija. 
  • Izjema je področje insolvenc. V teh primerih so roki za poslovodstva podaljšani, da lahko določena dejanja opravijo v naslednjih treh mesecih. Ta ukrep je ščitil tiste družbe in podjetja, ki so prišla v težak poslovni položaj zaradi epidemije in imajo s podaljšanjem rokov možnost, da v naslednjih mesecih konsolidirajo svoje poslovanje.

Ob sproščanju ukrepov v okviru pravosodja so se predstavniki ministrstva srečali z NIJZ in pregledali izhodno strategijo ob prenehanju ukrepov. Dorekli so navodila za vse oblike sodišč. Za stranke je potrebna uporaba zaščitnih mask. Potrebno bo tudi vzdrževanje ustrezne socialne razdalje. Namestili so nekaj zaščitnih pregrad, sodniki bodo uporabljali maske, prostore bodo ustrezno zračili.

Ključne točke  o ukrepih Ministrstva za pravosodje, ki bodo 1. junija omogočili polno delovanje tudi na področju pravosodja:

  • S 1. junijem sodišča pričnejo z rednim poslovanjem – tj. z naroki in odločanjem  – tudi v sodnih zadevah, ki se kot nenujne v času epidemije niso izvajale oziroma se niso izvajale v skladu z določenimi procesnimi roki.
  • S 1. junijem prav tako začnejo oziroma se nadaljuje tek rokov v sodnih zadevah. Torej, gre za tiste sodne zadeve, kjer roki do sedaj niso tekli, saj te zadeve niso bile nujne.
  • Ob prihodu na sodišče bodo ob vstopu stranke morale nositi zaščitno masko in upoštevati varnostno razdaljo 1,5 metra. Poskrbljeno je tudi za zaščito zaposlenih na sodiščih.
  • Sodne počitnice se letos skrajšajo na čas od 1. do 15. avgusta 2020.
  • Od 18. maja ponovno mogoči obiski v zavodih za prestajanje kazni zapora (ena odrasla oseba oziroma tudi mladoletni otroci).

Avtor Nebojša Tejić, STA