Poslanka Kozlovič: Spremembe Zakona o referendumu in ljudski iniciativi so nujne

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo danes obravnava predlog sprememb Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Spremembe, o katerih danes razpravljajo poslanci, so nujne zaradi sprememb Ustave Republike Slovenije v letu 2013.

Poslanka mag. Lilijana Kozlovič poudarja, da “Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave ureja prehod k novi ureditvi zakonodajnega referenduma. V prvem odstavku tega razdelka je predpisano, da se Zakon o referendumu in ljudski iniciativi uskladi s tem ustavnim zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi. S to uskladitvijo Državni zbor že zamuja, zato je pomembno, da se danes poslanci Državnega zbora poenotimo in potrdimo nujne spremembe zakona”.

Poleg ustavnih sprememb, ki narekujejo spremembe zakona, Vlada RS predlaga tudi nekatere druge spremembe, ki izboljšujejo referendumski postopek. Predvidena je uvedba elektronskega postopka zbiranja 40.000 podpisov za podporo zahtevi za razpis referenduma in sicer tako, da po novem ne bo potrebno fizično zbiranje obrazcev podpore in posredovanje le teh predlagatelju. Podpora bo po novem podpisana upravnim organom in zavedena v elektronski obliki, predlagatelj referenduma pa bo od ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, pridobil potrdilo o skupnem številu danih podpor. V državni zbor bodo tako namesto (več tiskanih obrazcev v škatla) predlagatelji vložili samo potrdilo MNZ o številu zbranih podpor zahtevi.

Poslanka Kozlovič izpostavlja, da jo posebej veseli tudi, da »nova ureditev prinaša manjše stroške izvedbe referenduma. Po predlagani ureditvi se namreč zakon, o katerem se bo odločalo na referendumu, ne bo več pošiljal vsem gospodinjstvom, temveč se bo objavil na spletni strani državnih organov. Poslanka poudarja, da bi »samo za zadnja dva referenduma lahko prihranili kar 120.000 evrov na referendum«. Dodatno pa bodo prihranki tudi pri tiskanju obrazcev, ker se uvaja elektronski način zbiranja podpisov na upravnih enotah, je še povedala poslanka. Res pa je, priznava poslanka Kozlovič, da so predvidene tudi enkratne negativne finančne posledice, saj bi se moralo nadgraditi informacijski sistem evidence volilne pravice in sicer v skupni ocenjeni višini 40.000 evrov. Gre pa za enkratni strošek, dodaja poslanka.

V poslanski skupini SMC predlagane spremembe zakona podpiramo.