Spremembe poslovnika bodo omogočile delo državnega zbora na daljavo

Novi predsednik državnega zbora je svoje delo začel v zahtevnih razmerah. Takoj po nastopu svojega mandata je sprejel vrsto zaščitnih ukrepov, ki se jih morajo pri svojem delu v državnem zboru dosledno držati vsi, od poslank in poslancev, do strokovnih služb in nenazadnje tudi obiskovalcev ter novinarjev. 

Utrip vedno živahne ustanove pa zato ni zamrl. Procesi dela so se nekoliko prostorsko prerazporedili in tu velja posebej izpostaviti zares tesno in dobro sodelovanje z državnim svetom. 

Sprejeta je bila odločitev, da bo državni zbor v mesecu marcu in aprilu zasedal zgolj na izrednih sejah. Delo je tako osredotočeno predvsem na sprejemanje nujne zakonodaje za odpravo posledic epidemije  korona virusa. Prvi sveženj ukrepov je bil sprejet na seji 2. aprila. 

Epidemija korona virusa je odprla številna vprašanja o prilagoditvi delovnega procesa v državnem zboru, zato je predsednik predlagal vrsto sprememb poslovnika državnega zbora. Ob podpori večine poslanskih skupin bo izvedba sej na daljavo mogoča tudi v Sloveniji. 

Na tak način bo delo državnega zbora hitrejše in bolj učinkovito tudi v posebnih okoliščinah. Državni zbor mora namreč  svoje delo opravljati ne glede na okoliščine, nikoli pa ne račun demokratičnosti zakonodajnega procesa in odločanja.

 

Foto: Matija Sušnik, Državni zbor