SMC: Sprejeti proračun Maribora pomeni normalizacijo; župan naj pravočasno pripravi proračun za prihodnje leto

Sprejetje proračuna pomeni za SMC vzpostavitev pogojev za nadaljnje korake predvidenih projektov razvoja Mestne občine Maribor (MOM). V samem postopku sprejemanja in oblikovanja proračuna v SMC že od samega začetka tega procesa sodelujemo na konstruktiven način.V SMC si želimo, da se sprejeti proračun prične čim prej izvajati in se poskuša nadoknaditi zamujeno na področjih, ki so trpela zaradi nesprejetega proračuna. Župana smo pozvali k pravočasni pripravi proračuna za prihodnje leto, da bo občina v prihodnje delovala bolj stabilno.

Pri pripravi letošnjega proračuna smo uspeli večino naših predlogov uvrstiti v prvo branje in županu dodatno predlagali nekatere spremembe in dopolnitve, ki jih je župan v veliki meri tudi upošteval. S konstruktivnim dialogom smo proračun pripeljali do drugega branja, kjer smo s predlaganimi sedmimi amandmaji želeli izboljšati razporeditev sredstev proračuna. Župan se je s predlogi v šestih primerih strinjal in v namen predlaganih popravkov pripravil svoj amandma.

V SMC si želimo, da se sprejeti proračun prične čim prej izvajati in se poskuša nadoknaditi zamujeno na področjih, ki so trpela zaradi nesprejetega proračuna. Zaradi težav, ki jih prinaša delovanje občine brez sprejetega proračuna smo v SMC župana pozvali k pravočasni pripravi proračuna za prihodnje leto, saj je to ključen korak, ki ga občina mora narediti za svoje stabilno delovanje.