Sprejete odločitve na področju šolstva

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tudi v tem tednu uspešno nadaljuje z izobraževanjem na daljavo, obenem pa smo sprejeli nekaj pomembnih odločitev na področju šolstva:

• Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2019/20 ne izvede.

• Matura – dijaki zaključnih letnikov pouk končajo 22. maja. Opravljanje izpitov splošne in poklicne mature se prične s pisnim izpitom iz angleščine, v soboto 30. maja. Celoten maturitetni izpit iz materinščine – šolski esej in razčlemba besedila – se pišeta 1. junija. Vsi ostali datumi opravljanja maturitetnih izpitov ostajajo nespremenjeni.

• Prijava za vpis v srednje šole – oddati jo je potrebno do 11. maja. Prenos že oddanih prijav bo možen do 16. junija. Vpis v srednje šole bo potekal od 30. junija do 6. julija. Izpiti nadarjenosti za vpis v tiste srednje šole, kjer je to potrebno, se bodo izvajali v začetku junija.

• V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo smo pripravili elektronsko vlogo za izvedbo nakazil enkratnega solidarnostnega dodatka študentom. Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR so upravičeni tisti višješolski in visokošolski študenti in študentke, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij, in ki imate hkrati stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec se je udeležila tudi videokonference ministrov EU pristojnih za šport. V svojem nagovoru je opozorila na pomen solidarnosti v športu: »V Evropskem modelu športa je solidarnost najpomembnejša vrednota. Ta je še posebej pomembna zdaj, v času med in po krizi.« Zato je ministrica predlagala, da je treba v obdobju po epidemiji »zagotoviti ponovno oživitev športno-rekreativnih aktivnosti in pogojev, da bodo imeli vrhunski športi, ki po svoji naravi delujejo v skladu z načeli športnega trga, dovolj ugodno okolje v smislu davčnih obveznosti in ugodnosti za rehabilitacijo osnovnih športnih organizacij«.

Prioriteta ministrstva še vedno ostaja varovanje zdravja vseh nas zato bomo vzgojno-izobraževalne ustanove lahko ponovno odprli takoj, ko bo podana ocena zdravstvene stroke, da je to dovolj varno za vse udeležence v vzgoji in izobraževanju.