Spoznajte ministrske kandidate iz vrst SMC

Stranka modernega centra je kot kandidate za ministre predlagala: mag. Ksenijo Klampfer, dr. Mira Cerarja, Jureta Lebna in Zdravka Počivalška. Podrobneje jih spoznajte v nadaljevanju.

mag. Ksenija Klampfer (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

 

mag. Ksenija Klampfer je magistrica pravne znanosti, z opravljenim pravniškim državnim izpitom in
je trenutno doktorska študentka s področja evropskega upravnega prava na ljubljanski pravni fakulteti. Takoj po diplomi se je zaposlila na upravni enoti v Slovenskih Konjicah, kjer je, med drugim, osem let vodila oddelek za upravne notranje zadeve. Leta 2015 je postala načelnica upravne enote Maribor, kjer dela še danes. V vmesnem obdobju je bila od oktobra 2017 do aprila 2018 državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo. Je predavateljica na Upravni akademiji in članica Raziskovalne mreže upravnega prava, ki deluje pod okriljem Evropske unije. Skozi desetletje in več dolgo kariero v državni upravi je pridobila poglobljen uvid v delovanje javnih sistemov , razvila visoko raven kompetenc na področju vodenja in upravljanja virov, od človeških do finančnih in se naučila, da je možno s pravo mero odločnosti in hitrim odzivanjem še tako zahtevne in konfliktne situacije obrniti na bolje.
Z družino živi v bližini Slovenskih Konjic.

dr. Miro Cerar (Ministrstvo za zunanje zadeve)

Dr. Miro Cerar je bil pred vstopom v politiko redni profesor na ljubljanski pravni fakulteti, kjer je predaval teorijo in filozofijo prava, primerjalno pravo ter etiko pravniških poklicev. Kot najmlajši med pravnimi strokovnjaki je v letih 1990 in 1991 sodeloval pri pisanju slovenske ustave ter drugih ustavnih osamosvojitvenih aktov. Zatem je državnemu zboru in drugim javnim ustanovam več kot dve desetletji svetoval pri ustavnopravnih in drugih pravnih vprašanjih. Kot Fulbrightov štipendist je v letu 2008 poučeval primerjalno ustavno pravo na Golden Gate University Law School v San Franciscu ter se študijsko izpopolnjeval na University of California School of Law v Berkeleyju. Od decembra 2010 do junija 2012 je bil predsednik Sodnega sveta Republike Slovenije, pred tem pa leto in pol njegov pod-predsednik. V letih 2000 do 2014 je bil trinajstkrat izbran v skupino desetih najvplivnejših slovenskih pravnikov, v letih 2011 do 2014 pa je bil štirikrat izbran tudi za najuglednejšega slovenskega pravnega strokovnjaka.

Je avtor in soavtor številnih domačih in tujih strokovnih knjig in člankov. S svojimi poljudnimi kolumnami in številnimi javnimi nastopi se je uvrstil tudi v krog slovenskih javnomnenjskih voditeljev. Zlasti v zadnjih, kriznih letih si je ustvaril avtoriteto kritičnega javnega misleca. V poljudnih knjigah Pravnikov mozaik (2007), Pamet v krizi (2010) in Slovenci na popravnem izpitu (2013) esejistično razmišlja o etiki, politiki, pravu, šolstvu, duhovnosti ter o drugih aktualnih družbenih in humanističnih temah. Leta 2010 je prejel posebno priznanje za izvirno knjigo Kako sem otrokom razložil demokracijo.

Dr. Miro Cerar je bil 25. avgusta 2014 v državnem zboru izvoljen za predsednika slovenske vlade. Do tega leta ni bil član nobene politične stranke in se ni aktivno udejstvoval v politiki. Leta 2013 je zavrnil javno ponudbo večinske parlamentarne koalicije, da bi z njeno podporo prevzel funkcijo predsednika vlade. Dobro leto kasneje se je s skupino somišljenikov odločil za ustanovitev povsem nove politične stranke za udeležbo na predčasnih parlamentarnih volitvah. Stranka Mira Cerarja (SMC) je bila ustanovljena 2. junija 2014 in je na volitvah 13. junija istega leta dosegla zgodovinsko zmago, saj je osvojila 36 poslanskih sedežev, kar je največ v sodobni slovenski zgodovini. Državni zbor 18. septembra 2014 potrdil njegovo ministrsko listo in še isti dan je 12. slovenska vlada pričela z delom, ki ga opravlja še danes.

Jure Leben (Ministrstvo za okolje in prostor)

Jure Leben je velik del svojega otroštva in mladosti posvetil košarki. Ta ga je popeljala prek velike luže v Združene države Amerike, kjer je zaključil študij na področju ocenjevanja in varstva okolja. Zatem se je vrnil na staro celino, kjer je ob delu v transportnem inštitutu TRL – tam je bil zadolžen za ocenjevanje transportnih sistemov in presojo njihovih vplivov na okolje, študiral na Oxford Brookes University ter uspešno končal specialistični okoljski študij Ob delu na TRL je tudi prejel štipendijo, ki jo podeljuje evropski sklad Marie Curie. Letos pa je na britanski University of Hertfordshire zaključil še magistrski študij filozofije.

Leta 2008 je prevzel vodenje Centra za obnovljive vire energije in varstvo okolja v Pivki, kariero pa kasneje nadaljeval na Službi vlade za podnebne spremembe, kjer je bil zadolžen za razvoj politik na področju energije in novih zelenih tehnologij in vodenje EU projektov. Leta 2012 se je zaposlil na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer je vodil implementacijo ECO oznake in eko inovacij ter bil vodja medresorske delovne skupine za zelena javna naročil in namestnik vodje medresorske delovne skupine za zeleno davčno reformo.

Leta 2016 je prevzel položaj državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in na njem vodenje največjega državnega infrastrukturnega projekta, gradnjo drugega tira. Na tem položaju deluje še danes. Z družino živi v zaledju Ljubljane.

Zdravko Počivalšek (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)

Zdravko Počivalšek je diplomirani univerzitetni inženir agronomije. Prve vodstvene izkušnje je dobil v letih 1985-1986 kot član poslovne skupine, ki je sanirala poslovanje Kmetijskega kombinata Šmarje pri Jelšah. Do leta 1994 je bil direktor Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, nato pa direktor družbe Mlekarne Celeia. Leta 1999 je prevzel vodenje zdravilišča Atomske toplice, ki so se pod njegovim vodstvom preoblikovale v blagovno znamko Terme Olimia. Tam je bil kot direktor družbe zaposlen do prevzema funkcije ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v vladi dr. Mira Cerarja decembra 2014.

Leta 2005 je prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2004, leta 2010 pa je postal Manager leta 2010 za izjemne dosežke trajnejšega pomena v gospodarstvu. Je oče dveh otrok. Z družino živi v Podčetrtku.