Spodbujamo socialno podjetništvo, ki ustvarja nova delovna mesta za najbolj ranljive skupine

Število registriranih socialnih podjetij je predvsem zaradi spodbud, ki jih vlada dr. Mira Cerarja namenja ustanavljanju, razvoju in rasti socialnih podjetij, v tem mandatu naraslo za 380 %. K nadaljevanju trenda večanja števila registriranih socialnih podjetij in ustvarjanju novih delovnih mest bo pripomogla tudi novela Zakona o socialnem podjetništvu, ki so jo potrdili poslanci na 38. seji Državnega zbora.

”Ključni cilji sprememb zakona o socialnem podjetništvu so povečanje razumevanja in prepoznavnosti pozitivnih družbenih učinkov, ki jih z izvajanjem dejavnosti zagotavljajo socialna podjetja, okrepljeno delovanje socialnih podjetij po načelu tržne naravnanosti ter povečan BDP, ki ga ta podjetja ustvarjajo«, je ob sprejemu novele zakona poudaril poslanec mag. Bojan Krajnc. Z novelo se odpravlja delitev socialnih podjetij na tip A in B, spodbuja pa se razmišljanje javnosti in delovanje socialnih podjetij v smeri zagotavljanja trajnosti poslovanja, predvsem preko delovanja po načelu tržne naravnanosti. »Gre za poslovanje po tržnih zakonitostih preko proizvodnje in prodaje proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer lahko socialna podjetja še vedno zaposlujejo najbolj ranljive skupine na trgu dela,« je pojasnil mag. Krajnc. Ukinja se možnost izplačila dobička ter omejitve plač, na novo pa se uvaja uredba za merjenje družbenih učinkov, katere namen je dokazovane smotrnosti in pomembnosti delovanja socialnih podjetij ter prikaz razlikovanja socialnih od »klasičnih« podjetij.

Zaveza iz koalicijskega sporazuma za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije je v mandatu dr. Mira Cerarja postala strateški vladni projekt, katerega cilj je v obdobju do leta 2027 razviti sektor socialnega podjetništva na evropsko primerljivo raven.