Socialno najšibkejšim po novem omogočen odpust dolgov

Poslanci so na današnji izredni seji DZ z 59 glasovi za sprejeli Zakon o pogojih za izvedbo odpisa dolgov ljudem v socialni stiski. “V poslanski skupini SMC se zavedamo, da je odpust dolgov socialno najšibkejšim nujen, saj se njihov brezizhoden položaj zaradi kopičenja dolgov iz dneva v dan stopnjuje, zato ga podpiramo,” je dejal poslanec SMC Tabaković. Ključen razlog za podporo zakonu je razbremenitev posameznikov preteklih dolgov, izboljšanje njihovega socialnega položaja in socialne varnosti.

S sprejetjem predloga zakona ponovno dokazujemo, da smo družba, ki svojo prihodnost še vedno gradi na načelu solidarnosti in socialne pravičnosti.

Zakona predvideva odpis dolgov z naslova rednih gospodinjskih stroškov, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bančnih storitev ter plačevanja računov vrtcem in šolam. Dolžniki zaradi odpisa ne bodo plačali dodatne dohodnine, upniki oz. podjetja in zavodi, ki bodo dolgove odpisali, pa iz tega naslova ne bodo plačali davka na dodano vrednost.

Dolžniki, katerim se dolg lahko odpiše, so posamezniki, ki so bili v prvi polovici letošnjega leta prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka in otroškega dodatka ter osebe, ki so navedene v odločbah za omenjene socialne transferje. Poslanec Saša Tabaković je izpostavil, da je večina prejemnikov denarne pomoči dolgotrajnih prejemnikov ter dodal:

V tem kontekstu je učinek predloga zakona na blaginjo upravičencev do odpisa dolga po predlogu zakona znatnega pomena, saj je njihov materialni položaj že tako šibek, da morebitnih starejših finančnih bremen in dolgov ne morejo več prenesti.

Po zakonu bo mogoče odpisati zgolj terjatve, ki so zapadle že v letu 2014, odpis pa bo mogoč na podlagi prostovoljnega sporazuma med upnikom in dolžnikom.