SMCmladi podpiramo prizadevanja koroških Slovencev za ustrezno priznanje slovenskega jezika

SMCmladi podpiramo prizadevanja Narodnega sveta koroških Slovencev, da se slovenski jezik v deželni ustavi avstrijske Koroške prizna kot drugi jezik dežele oziroma da se nemščina ne zapiše v ustavo kot edini jezik dežele. Vlado Republike Slovenije pozivamo, da pomaga boju koroških Slovenk in Slovencev za priznanje lastne identitete, katere pomemben del je prav slovenščina.

Politične stranke na avstrijskem Koroškem so iz osnutka deželne ustave izvzele omembo slovenščine kot drugega uradnega jezika, kot edini uradni jezik pa zapisale nemščino.

Ta poteza je v nasprotju z duhom Evropske unije in Sveta Evrope, ki spodbujata varstvo manjšin, ki so pomemben gradnik evropske zgodovine.

Oznake: