SMC za kakovostno in dostopno javno šolstvo

Svet SMC je na nocojšnji seji razpravljal o financiranju šolstva in sprejel sklep:

“Svet SMC podpira spremembo ustave, ki bo zagotovila jasno razmejitev med javnim in zasebnim šolstvom tako, da ne bo ogrožena mreža javnih šol. Ker ustavna razprava še poteka, Svet SMC podpira čimprejšnjo uveljavitev ustavne odločbe U-I-269/12-24, pri čemer se sočasno ZOFVI dopolni s pogoji za sprejemanje in izvajanje programov ter financiranja dejavnosti šol.”

Pojasnilo k sklepu:
SMC se zavzema za kakovostno in dostopno javno šolstvo. Zasebno šolstvo razumemo kot obogatitev šolskega prostora.

IMG_20160405_222157