SMC si bo tako na ravni Republike Slovenije, kot na ravni Evropske Unije prizadevala za ohranitev nevtralnosti interneta

V SMC smo se kot prvi med političnimi strankami odzvali na pobudo Resimo.net za nevtralnost interneta. V Stranki modernega centra bi težko upravičili svoje ime, če ne bi veliko pozornosti namenjali tudi vplivu tehnologij na naša življenja in predvsem pomembnosti in uporabnosti interneta za naše vsakdanje delovanje.

Nevtralnost interneta je v Sloveniji zagotovljena že prek ZEKOM-1, hkrati je tudi naslovljena v Koalicijskem sporazumu 2014-2018. Slovenija, ki je poleg Nizozemske edina država, ki ima nevtralnost urejeno že zakonsko, je EU že posredovala usklajeno stališče: “Slovenija izpostavlja pomen ohranitve odprtega nevtralnega interneta za inovativnost, razvoj podjetništva in digitalne družbe ter za delovanje enotnega digitalnega trga, zato se zavzema za močno in jasno zaščito nevtralnosti interneta.”

Poslanec SMC Kamal Izidor Shaker, predsednik Odbora za zadeve EU, ob tem še dodaja: “SMC si bo tako na ravni Republike Slovenije, kot na ravni Evropske Unije po najboljših močeh prizadevala za ohranitev nevtralnosti interneta, navsezadnje imamo v Sloveniji na tem področju relativno dobro izdelano zakonodajo. Predvsem pa bomo v luči priprave strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020 – Digitalna Slovenija 2020, zagovarjali njegovo nevtralnost. Ohranitev odprtosti in vsebinske nevtralnosti interneta je v interesu razvoja interneta in glede na njegov izjemen vpliv tudi v interesu razvoja družbe na nacionalnem nivoju.”

IMG_8376