SMC se približuje Liberalni internacionali

Pred dnevi je SMC na sedež Liberalne internacionale v London poslala pismo, v katerem izkazuje interes po intenzivnejšem sodelovanju v tej globalni politični stranki. SMC je od lanskega novembra polnopravna članica evropske stranke ALDE – Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo, tradicionalne članice le-te pa so aktivne tudi v sestrski politični stranki, ki deluje na globalni ravni. SMC bo na 60. kongresu v Mexico Cityju postala članica opazovalka Liberalne internacionale.

Liberalinternationallogo

Liberalna internacionala je svetovna federacija političnih strank s prevladujočimi liberalnimi vrednotami in programom. Ustanovljena je bila leta 1947 z namenom promoviranja liberalizma in podpiranja liberalno-demokratskih strank po svetu. Kljub velikim razlikam v razvitosti po svetovnih regijah so nekatere temeljne vrednote lastne vsem članicam Liberalne internacionale: človekove pravice, svobodne in poštene volitve, večstrankarska demokracija, socialna pravičnost, toleranca, socialno-tržna ekonomija, svobodna trgovina, trajnostni razvoj in močan občutek za mednarodno solidarnost. Te vrednote so lastne tudi Stranki modernega centra.

oxford_1947

Približevanje Liberalni internacionali v SMC vidimo kot logičen naslednji korak v razvoju mednarodnega delovanja stranke. Pred našo odločitvijo o pridruževanju Liberalni internacionali smo prejeli več vzpodbud s strani liberalno-demokratskih prijateljev iz različnih strank in držav, ki vstopanje SMC-ja v LI vidijo tudi kot pomemben faktor razvoja liberalno-demokratičnih vrednot v Srednji Evropi in na Zahodnem Balkanu. Še posebej na Balkanu je ta politična tradicija opazno šibkejša kot v drugih evropskih regijah, zato ima naša dejavnost še dodatno težo v evropskem in mednarodnem prostoru.