SMC predstavila uresničevanje zdravstvenega programa stranke in zavez iz koalicijskega sporazuma: Ohranjamo javno zdravstvo, košarico pravic in povečujemo solidarnost

Vodja odbora SMC za zdravstvo Peter Požun je na novinarski konferenci na sedežu stranke predstavil uresničevanje programa stranke in zavez iz koalicijskega sporazuma za področje zdravstva, ki ga vodi ministrica iz vrst SMC Milojka Kolar Celarc. Napovedal je, da bo ministrica jutri najprej koalicijskima partnerjema nato pa tudi javnosti predstavila še zadnjega od osrednjih reformnih zakonov, to je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Požun je poudaril, da bomo zaradi sprememb lahko ohranili košarico pravic iz javnega zdravstvenega sistema in da se bo sedanje dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje preoblikovalo v bolj solidarno dajatev.

Zdravnica in poslanka SMC Vlasta Počkaj je na novinarski konferenci izpostavila, da že 25 let, od leta 1992 ni bilo sprememb zdravstvene zakonodaje, ki jih uvaja šele ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Zdravstveno reformo je podprl tudi predsednik SMCmladi Rok Novak, ker tudi generacijam, ki prihajajo, zagotavlja solidaren in pošten zdravstveni sistem.

Peter Požun je iz svežnja sprememb izpostavil, da bo po novem zagotovljeno zdravstveno zavarovanje vseh otrok, da nova zakonodaja prinaša poenostavitev prispevnih stopenj, saj bosta odslej le dve, in da se osnova za plačevanje zdravstvenega prispevka razširja na vse dohodke posameznika, ne le na plačo, tako kot doslej. Nova zakonodaja tudi ureja razmejitev javnega in zasebnega zdravstva, pri čemer so koncesionarji del javnozdravstvene mreže. S svežnjem sprememb zakonodaje se ureja skupno javno naročanje opreme, zdravil in drage medicinske opreme. Prav tako se že pripravlja enotna baza cen za materiale za vso Slovenijo in bo konec januarja in v začetku februarja javno dostopna na spletnih straneh.

Vlada bo vzporedno s procesom zakonodajnih sprememb nadaljevala s skrajševanjem čakalnih dob, kar je na nekaterih področjih že uspela.

Vodja odbora SMC za zdravje Peter Požun pričakuje in verjame, da bo koalicija zmogla napore in kljub številnim interesom, ki obstajajo na področju zdravstva, po 25 letih uveljavila spremembe, s katerimi bomo ohranili in izboljšali dostopnost in kakovost storitev v javnem zdravstvu ter dolgoročno zagotovili bolj stabilno in vzdržno financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja.