SMC podprla sklepe Komisije za nadzor javnih financ: Za okrepljen nadzor nad zakonitostjo in gospodarnostjo poslovanja vseh centrov za socialno delo 

Poslanci SMC so danes podprli oba sklepa Komisije za nadzor javnih financ, ki je razpravljala o nepravilnostih na centrih za socialno delo v Sloveniji,  in sicer predlog , da naj ministrica za delo seznani komisijo in pristojni parlamentarni odbor o ugotovitvah izredne revizije poslovanja omenjenega CSD ter o sistemskih in konkretnih ukrepih, ki jih bo sprejela na podlagi ugotovitev izredne revizije. Prav tako so poslanci SMC podprli predlog komisije, da naj ministrica za delo v okviru svojih pristojnosti sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovljen nadzor nad zakonitostjo in gospodarnostjo poslovanja vseh centrov za socialno delo v Republiki Sloveniji.

Poslanska skupina SMC je sicer v razpravi izpostavila, da ni v pristojnosti parlamentarnih odborov ali komisij izrekanje o nezaključenih postopkih pred drugimi organi, na kar je opozorila tudi Zakonodajnopravna služba Državnega zbora. Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti je namreč začelo postopek izredne revizije centra, podana pa je bila tudi kazenska ovadba zoper neznanega storilca.

Poslanec Tilen Božič je v razpravi poudaril, da je sicer »iz javno dostopnih informacij razvidno, da nekatere navedbe v zahtevi za sklic seje niso resnične, a o njih na seji ne bi bilo korektno razpravljati, saj je potrebno počakati na izsledke postopkov, ki so v teku«. Ključno je, da »Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po zaključku izredne revizije predlaga sistemske ukrepe za boljši nadzor nad poslovanjem vseh centrov za socialno delo«. Kot pomembno je pojasnil še,  da je na istem CSD bilo opravljenih tudi več revizij strokovnega dela, ki ga je potrebno ločiti od administrativnega, in da so rezultati pokazali, da je bilo strokovno delo opravljeno brez napak.

Poslanka Urška Ban je izpostavila, da je »bistveno, da se zagotovi, da se morebitne nepravilnosti na centrih za socialno delo odkriva pravočasno in pravično. Nezamisljivo je, da niti notranje revizije Skupnosti centrov za socialno delo, niti nadzorni svet CDS in niti pristojno ministrstvo več let niso odkrili domnevnih nepravilnosti na različnih centrih za socialno delo«.