SMC podpira rešitev, da Soline ostanejo v lasti države

SMC podpira rešitev za družbo Soline d.o.o., po kateri bodo Soline ostale v lasti države tudi po prodaji Telekoma. Edini način, da se družbo izloči iz skupine Telekom Slovenije in postopka prodaje je ta, da Telekom Slovenije družbo odproda. Država lahko odkupi družbo, pri čemer pa je skladno z javnofinančno zakonodajo (73. člen zakona o javnih financah) tak ukrep možno izvesti le, če so zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščitijo nacionalni interesi.

Vlada je pod pogoji iz Zakona o javnih financah pristopila k pogajanjem o ustanovitvi predkupne pravice na poslovnem deležu družbe Soline d. o. o. in opcijskega nakupnega upravičenja. Strokovne službe Ministrstva za finance so že pristopile k usklajevanju vsebine pogodbe z družbo Telekom, ki bo skladno z Zakonom o javnih financah posredovana v soglasje vladi. Vezano na to pogodbo se sicer odpirajo mnoga pravna vprašanja, ki jih je treba predhodno še razrešiti.

 

Foto: KPSS

Oznake: