SMC podpira pravično opredelitev minimalne plače

Poslanska skupina podpira predlog sprememb in dopolnitev Zakona o minimalni plači, ker je pravično, da se delavcem ob minimalni plači ločeno izplača tudi dodatek za nočno, nedeljsko in praznično delo. Vodja PS dr. Simona Kustec Lipicer je na plenarnem zasedanju DZ poudarila, da je pravica do dela in plačila zanj ustavna pravica vsakega posameznika in da je enaka obravnava delavcev pri tem temelj, ki izhaja razumevanja pravne države. Minimalna plača mora biti najnižji možni znesek, ki ga delavec prejme za polni delovni čas.

Kustec Lipicerjeva je opozorila, da danes Državni zbor obravnava predlog, ki je obšel pot socialnega dialoga, saj predlog nima podpore Ekonomsko-socialnega sveta oziroma podpore delodajalcev. Tako poslanska skupina kot vlada se zavzemata za konstruktiven socialni dialog, znotraj katerega bi morali socialni partnerji celovito urediti področje minimalne plače. Poudarila je, da se »danes ne postavljamo ne na stran sindikatov ne na stran delodajalcev; postavljamo se na stran pravne države in zaščite ter enakosti pravic iz dela najšibkejšim skupinam delavcev, ki prejemajo minimalno plačo«.

Hkrati je izpostavila, da Poslanska skupina SMC predlog redefinicije minimalne plače podpira ob hkratnih ukrepih vlade za dvig konkurenčnosti gospodarstva, saj je prav konkurenčnost gospodarstva tista, ki ohranja in ustvarja delovna mesta.