SMC odločno za vpis pravice do pitne vode v ustavo, dr. Cerar: Storiti moramo vse, da zavarujemo vodo pred kakršnokoli privatizacijo

Predsednik SMC dr. Miro Cerar, vodstvo stranke, poslanci in poslanke ter ostali člani sveta stranke SMC so v konstruktivnem in odprtem pogovoru, ki je potekal v torek, 5. aprila, na sedežu stranke, odločno podprli vpis pravice do pitne vode v ustavo. Dr. Cerar je že lansko leto dejal, “da je voda vitalna človeška dobrina in pomemben vir naravnega bogastva pa tudi strateška dobrina, in da moramo storiti, da vodo zavarujemo pred kakršnokoli privatizacijo ali drugimi posegi, ki bi poslabšali njeno kvaliteto in dostopnost državljanov do nje”. Takrat je sicer dodal, da je pred nadaljnjimi koraki treba počakati na mnenje ustavnopravne stroke. Strokovna komisija o pravici do pitne vode, ki jo je ustanovila Ustavna komisija DZ, pa je marca podala mnenje, da je nujno potrebno vnesti pravico do pitne vode v ustavo.

Tudi podpredsednik SMC in predsednik DZ dr. Milan Brglez je podprl zapis pravice do pitne vode v ustavo in izrazil optimizem, da se ob zadostni politični volji, postopek lahko začne že pred parlamentarnimi počitnicami. V začetku marca je v državnem zboru sprejel predstavnike Civilne iniciative Za Slovenijo in svobodo, ki je zbrala 51.000 podpisov za vpis neodtujljive pravice do vode v ustavo. Več o tem TUKAJ.

Poslanec Simon Zajc, tudi podpredsednik Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je dejal: “V SMC se zavedamo, kako pomembna bo voda v prihodnosti in zato ukrepamo že sedaj. Zelo sem vesel, da se je Svet SMC odločil in soglasno podprl vpis pravice do pitne vode v Ustavo, kar sem tudi pričakoval. S tem naša stranka tudi na področju oskrbe z vodo skrbi in se bori za boljšo prihodnost Slovenije in njenih državljanov.”

Strokovna komisija o pravici do pitne vode je v svojem mnenju med drugim zapisala: “Vključitev pravice do vode v ustavo je zlasti pomembna, ker realno lahko pričakujemo nadaljnji pritisk finančnih ustanov in mednarodnih korporacij, da se liberalizira tudi oskrba s pitno vodo in da se tudi do sedaj pretežno javno službo prepusti zakonom trga. Skupina je mnenja, da je pravico do pitne vode, ki glede na razprave  različnih sredinah dobiva vse večji in večji pomen, treba že v ustavi vsebinsko čim jasneje opredeliti in daj e treba obenem neposredno v ustavo tudi zapisati način izvrševanja te pravice.”

Predlog besedila člena:

70. a člen

(pravica do pitne vode)

Vsakdo ima pravico do pitne vode. Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev. Vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev, niso tržno blago. Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko neprofitne javne službe, tako da vodne vire za ta namen izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno opravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim.