SMC na Svetu ALDE v Vilni pozdravlja uspešno širitev in rast liberalnih strank v Evropi

WP_20160604_004abcPoslanci SMC dr. Mitja Horvat, Ksenija Korenjak Kramar, Andreja Potočnik ter Gašper Koprivšek, ki pokriva mednarodno delovanje stranke, so se med 3. in 5. junijem mudili v Vilni v Litvi, kjer se je odvijal Svet stranke ALDE, v kateri je SMC polnopravna članica.

Svet stranke ALDE je organiziran vsake pol leta, spomladi praviloma samostojno, jeseni pa v okviru letnega kongresa stranke. Osrednji dogodek je predstavljala formalna seja Sveta, kjer ima SMC dva glasova od skupno 112, ki jih tvori 45 polnopravnih strank članic iz vse Evrope. Glavni poudarek je bil sprejem treh novih polnopravnih članic, in sicer španske liberalne stranke “Ciudadanos” (v slovenskem prevodu Državljani), poljske stranke Nowoczesna (Moderna) ter “Громадянська позиція” (Državljanski pogled) iz Ukrajine. Hkrati je bila kot pridružena članica v liberalno-demokratsko evropsko družino soglasno sprejeta “Naša stranka” iz Bosne in Hercegovine. SMC je pri vseh štirih vlogah enotno podprl nove članice in pozdravlja uspešno širitev in rast liberalnih strank v nekaterih državah južne in vzhodne Evropi, kar je v obdobju naraščanja populistične politike v mnogih evropskih državah še toliko bolj pomembno.

Ostali dogodki v okviru Sveta ALDE so imeli poudarek na javni varnosti in svobodi posameznika, na kmetijstvu ter na vprašanjih evropske sosedske politike. Naslednje srečanje bo kongres stranke v Varšavi v začetku decembra tega leta.