SMC podpira Zakon o gospodarjenju z gozdovi, saj bo nova ureditev boljša od sedanjih koncesij

Poslanke in poslanci SMC podpira zakon o gospodarjenju z gozdovi, ker je ureditev, ki jo predvideva zakon, boljša od sedanjega koncesijskega sistema. Sicer še vedno menimo, da bi nad podjetjem za upravljanjem z gozdovi moral bdeti SDH in ne vlada, saj bi to predstavljalo sistemsko rešitev. Vodja poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer je po koalicijskem srečanju povedala, da je odločitev poslanske skupine slonela na dejstvu, da je bilo dosedanje gospodarjenje z gozdovi v lasti države “izjemno neučinkovito, slabo in škodljivo, zato so nujne spremembe.” SMC je predlagala, “da s podjetjem za gospodarjenje z gozdovi upravlja SDH in ne vlada, a se je parlamentarna večina odločila drugače, kar je treba spoštovati,” je dejala dr. Kustec Lipicer.

Dodala je, da to zaradi javnega interesa na področju lesa in gozdarstva ne sme biti razlog za to, da končno zakona ne bi podprli. Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti države ukinja koncesije ter ustanavlja novo podjetje za rabo in izkoriščanje lesa iz državnih gozdov.

Državni zbor je danes tako sprejel dopolnila k predlogu zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti države, s katerim se bo ukinilo koncesije ter ustanovilo novo podjetje za rabo in izkoriščanje lesa iz državnih gozdov. Zdaj gospodarjenje z gozdovi v lasti države – gre za približno petino vseh gozdov v Sloveniji – temelji na koncesijah iz leta 1996, ki so bile podeljene brez javnega razpisa za obdobje 20 let. Večini koncesionarjev se koncesije iztečejo konec letošnjega junija, zato se s sprejemom zakona mudi. Vlada je tako pripravila predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti države, ki določa, da se namesto podeljevanja koncesij za gospodarjenje z državnimi gozdovi ustanovi družba Slovenski državni gozdovi v izključni lasti države.

Glavna dejavnost novoustanovljene družbe bo razpolaganje z državnimi gozdovi in njihovo upravljanje ter pridobivanje gozdov. Poleg tega bo lahko opravljala še druge dejavnosti s tega področja, kot so organiziranje centrov za zbiranje oz. predelavo lesa in ustvarjanje pogojev za razvoj ter vzpostavljanje gozdno-lesnih verig. Nadzorni svet novega podjetja naj bi imel po predlogu koalicijskih poslanskih skupin osem članov, od katerih bodo trije zastopali interese delavcev, enega pa bo predlagala vsakokratna opozicija v DZ.

Poleg nadzornega sveta bo imelo podjetje Slovenski državni gozdovi tudi strokovni svet. Ta bo imel deset članov, njegova naloga pa bo svetovati direktorju pri pomembnejših odločitvah v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem z gozdovi v državni lasti.