Slovenija ne postavlja ograj ali zidu na svojih mejah, beguncem in migrantom pa ne preprečuje vstopa v državo

Vlada RS ostro zavrača pisanje nekaterih tujih medijev o postavljanju ograj in zidu na meji s Hrvaško. Slovenija ne postavlja ograj ali zidu na svojih mejah, beguncem in migrantom pa ne preprečuje vstopa v državo. Pri soočanju z množičnim prihodom beguncev in migrantov iz Hrvaške in Madžarske Slovenija spoštuje pravila schengenskega območja.

Slovenija migrantov na svojih mejah ne zavrača, si pa prizadeva, da bi njihov prihod v Slovenijo potekal kontrolirano, saj lahko država le tako zagotavlja varnost migrantom, lokalnemu prebivalstvu, pa tudi ostalim uporabnikom najbolj obremenjenih mejnih prehodov.

Kot je že bilo pojasnjeno, so policisti mejnega prehoda Obrežje včerajšnje zatišje pri prihodih beguncev in migrantov izkoristili za preureditev območja mejnega prehoda, da bi vzpostavili razmere za nemoten promet preko meje. Zato so tudi prestavili z ograjo zagrajeno mesto, kjer begunci in migranti po prehodu meje sicer čakajo na prevoze v sprejemne centre. Tako so zagotovili večjo varnost migrantom in potnikom, ki uporabljajo mejni prehod, hkrati pa so sprostili vozne pasove za osebni in tovorni potniški promet.

Glavni cilj Slovenije je, da beguncem in migrantom ob prihodu zagotovi dostojen sprejem in obravnavo beguncev, zato so naši napori usmerjeni v zagotavljanje prehrane, osnovne in zdravstvene oskrbe, ležišč in spremljajoče logistike.