Slovenija na mednarodnih lestvicah – PS SMC: Ključno je, da upoštevamo mednarodno priznane raziskave, ki omogočajo primerljivost in imajo znanstveno vrednost

Državni zbor danes na izredni seji razpravlja o uvrstitvah Slovenije na nekaterih mednarodnih lestvicah, ki ocenjujejo razmere na področju človekovih pravic, učinkovitosti pravne države in ekonomskega sistema. Poslanka Ksenija Korenjak Kramar je v imenu Poslanske skupine SMC poudarila, da obstaja vrsta mednarodnih lestvic ter kazalnikov, in da so uvrstitve Slovenije različne na različnih lestvicah.

Ugotovila je, da danes Državni zbor na zahtevo opozicije razpravlja o rezultatih analiz, ki temeljijo na subjektivnih interpretacijah izbranih indikatorjev. Izpostavila je, da »politika ni tista, ki bi presojala o večji ali manjši subjektivnosti analiz, zato je za PS SMC ključno, da upoštevamo mednarodno priznane raziskave, ki omogočajo primerljivost in imajo tudi znanstveno vrednost, taki sta recimo Freedom House Index in Human Development Index«. Dodala je, da »izbrane analize za razpravo na izredni seji nastavljajo ogledalo zgolj vladama, ki sta bili na oblasti med 2012 in 2014, saj podatki izhajajo iz tega časa«.

Dejstvo namreč je, da novejše statistike kažejo spodbudnejšo sliko. Glede na Indeks zaznave korupcije nevladne organizacije Transparency International je bila Slovenija v letu 2014 uvrščena na 39. mesto med 175 državami, kar je štiri mesta višje kot leto prej. Po podatkih Pregleda stanja v pravosodju in Vrhovnega sodišča je število novih nekazenskih zadev na 100 prebivalcev trikrat večje kot povprečje EU. Pričakovani čas rešitve teh zadev se je v zadnjih petih letih znižal za 34%, kar je največji padec v EU.

Poslanec mag. Bojan Krajnc je ob tem dodal, da je »leto 2013 posebej neprimerno za samo primerljivost, saj je bila raven izdatkov države v letu 2013 za 10,3% BDP višja zaradi enkratnih učinkov dokapitalizacije bank. Tako so bili izdatki širšega sektorja država na ravni 59,7 % BDP. To je razvidno tudi iz podatkov v Programu Stabilnosti. Če bi odšteli 10,3% BDP, bi bila Slovenija v povprečju Evro območja in malo nad povprečjem EU po velikosti v letu 2013«. Ob tem je izrazil začudenje, da so »predlagatelji sklicali izredno sejo DZ v oktobru 2015, saj je tako Državni zbor prisiljen razpravljati o izsledkih analiz, ki so stari več kot dve leti«. Obstajajo namreč že novelirani podatki, ki so v gradivu za izredno sejo izpuščeni: primer je Globalni indeks konkurenčnosti, kjer predlagatelj navaja, da je Slovenija na 70. mestu, a novi podatki kažejo, da je na 59. mestu. Poslanec je opozoril na nekatere novejše kazalnike mednarodno priznanih analiz in izsledkov.

IMD poroča, da je »Slovenija po štirih letih padanja, izboljšala mesto na lestvici konkurenčnosti, smo na 49. mestu, to je šest mest bolje kot v 2014«. Hkrati je mag. Krajnc izpostavil tudi spodbudno gospodarsko rast, ki je v drugem kvartalu leta 2015 znašala 2,6 %, medtem ko je povprečje EU 1,6 %. Izrazil je zadovoljstvo nad prizadevanjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da še izboljša poslovno okolje ter pozdravil nekatere v Državnem zboru že sprejete ukrepe kot so Zakon o prevzemih, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o trgovini, Zakon o poslovnem registru Slovenije ter Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

V PS SMC zaradi vsega zapisanega Predlogu Priporočila v zvezi z vse slabšimi uvrstitvami Slovenije na mednarodnih lestvicah, ki merijo spoštovanje človekovih pravic, učinkovitost pravne države in ekonomskega sistema zaradi prikazovanja izkrivljene podobe Slovenije nasprotujemo. Ob tem poudarjamo, da se poslanci Stranke modernega centra zavzemamo za vsako kakovostno razpravo, ki je namenjena izboljšanju položaja državljanov Slovenije – ne zaradi mednarodnih lestvic, ki pogosto zaradi različne metodologije in analize podatkov zrišejo izkrivljeno sliko – ampak zaradi zaveze državljankam in državljanom.

6G3A4712