Slovenija glasovala za zaščito nevtralnosti interneta na Svetu EU za konkurenčnost

Na Svetu za konkurenčnost v Bruslju je Slovenija glasovala proti sprejetju uredbe o ukrepih za enotni trg elektronskih komunikacij (Telecom Single Market – TSM uredba). Tudi SMC si bo tako na ravni Republike Slovenije, kot na ravni Evropske Unije po najboljših močeh prizadevala za ohranitev nevtralnosti interneta, navsezadnje imamo v Sloveniji na tem področju relativno dobro izdelano zakonodajo. Ohranitev odprtosti in vsebinske nevtralnosti interneta je v interesu razvoja interneta in glede na njegov izjemen vpliv tudi v interesu razvoja družbe na nacionalnem nivoju.

Evropska komisija je septembra 2013 predstavila predlog uredbe, ki je vključeval celovit nabor ukrepov za vzpostavitev enotnega evropskega trga elektronskih komunikacij. V postopku usklajevanja se je izkazalo, da ni možno doseči soglasja o celotnem predlogu uredbe, zato so se usklajevale le določbe za odpravo stroškov gostovanja v mobilnih komunikacijskih omrežjih (roaming) in za zaščito nevtralnosti interneta.
Medtem ko se je Slovenija načeloma strinjala z načinom odprave stroškov gostovanja, se je v dolgotrajnih usklajevanjih vseskozi zavzemala za jasnejšo in močnejšo zaščito nevtralnosti interneta. Stališča Slovenije temeljijo na dejstvu, da je internet jedro sodobne digitalne družbe, ki spodbuja globalizacijo, inovacije, razvoj podjetništva in je ključni element svobodnega pretoka informacij in demokracije. Da bi še naprej obdržal pozitiven vpliv, mora tudi prihodnji internet nujno ostati svoboden, odprt in nevtralen. Skladno s tem so slovenski predstavniki nasprotovali poskusom omogočanja razvoja prihodnjega interneta na način, ki v bistvu spodkopava internetno nevtralnost.

Čeprav končni tekst TSM uredbe pri nevtralnosti interneta vključuje nekatere izboljšave, pa pomisleki Slovenije niso odpravljeni v celoti. Taka ureditev, ki jo bo omogočila TSM uredba, je namreč napačen odgovor na izzive konkurenčnosti, s katerimi se evropska industrija sooča na globalnih digitalnih trgih. Slovenija je zaradi tega in ob upoštevanju trenutne zakonske zaščite nevtralnosti interneta v naši državi glasovala proti sprejetju TSM uredbe.

Žal so pristojni ministri kljub slovenskemu glasu proti potrdili uredbo o enotnem telekomunikacijskem trgu, ki slabi nevtralnost.

Evropski parlament bo o odločbi dokončno odločil konec oktobra.