Skozi prizmo zakonske rešitve o uresničevanju kulturnih pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS

28. marca 2018 je v Cankarjevem domu na pobudo in v organizaciji SMC ter predstavnikov albanske, bošnjaške, črnogorske, hrvaške, makedonske in srbske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, potekala razprava o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS, ki ga je 1. februarja 2018 v parlamentarno proceduro vložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim poslancem SMC, dr. Draganom Matićem.

Svoja razmišljanja o uresničevanju že pridobljenih kulturnih pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ so soočili nekateri predstavniki poslanskih skupin v aktualnem sklicu Državnega zbora ter strokovnjaki na področju varstva manjšin, in sicer mag. Matevž Krivic, nekdanji ustavni sodnik ter red. prof. dr. Miran Komac in dr. Vera Kržišnik-Bukić iz Inštituta za narodnostna vprašanja. Osrednja nit razprave je bila razgrnitev stališč do predloga zakona, katerega osrednji cilj je po več kot 25-tih letih od osamosvojitve in po 7-ih letih od sprejetja Deklaracije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS, urediti pridobljene pravice narodnih skupnosti.

Dr. Dragan Matić:

Po 27 letih je (že skrajni) čas za prvi predpis, ki ureja pravice teh narodnih skupnosti. Njihove že pridobljene pravice ne smejo biti več odvisne od aktualne politike.

Sodelujoči so predstavili tako argumente za in proti predlaganim rešitvam v zakonu, katerega osrednji cilj je omogočiti lažje uresničevanje že pridobljenih pravic narodnih skupnosti. Z zakonom se namreč omogoča trajno zagotavljanje ohranjanja kulturne identitete in jezika narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS, in sicer neodvisno od aktualne politike oziroma od posameznih vlad.

S predlogom zakona, ki ga je na dogodku predstavil prvopodpisani pod zakon, dr. Dragan Matić, se tako vpeljujejo tri ključne rešitve:
· Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ bo postal stalno telo vlade,
· urejeno bo sistemsko financiranje delovanja organizacij narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ, ki ga bo moralo zagotoviti Ministrstvo za kulturo,
· na ravni pristojnega ministrstva bo ustanovljena tudi organizacijska enota znotraj služb ministrstva, ki bo skrbela za zagotavljanje uresničevanja kulturnih pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ.

Dr. Dragan Matić:

Namen zakona je vzpostavitev »infrastrukture«, ki bo tem skupnostim omogočila lažje uresničevanje pravic, ki jih že imajo, ter izpolnitev politične zaobljube, ki izhaja iz Deklaracije, ko jo je Državni zbor leta 2011 sprejel z ustavno večino.