Sklepa ministrice o izvedbi pouka v novem šolskem letu

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je sprejela dva sklepa, ki sta objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije (številka 138/21 z dne 31. 8. 2021) in sta začela veljati 1. septembra 2021.

Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja v šolskem letu 2021/2022 opredeljuje, da se ob upoštevanju modelov in priporočil za šolsko leto 2021/2022 v razmerah, povezanih z nalezljivo boleznijo Covid-19, objavljenih v publikaciji z naslovom Šolsko leto 2021/2022 v RS v razmerah, povezanih s covidom-19, ter tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za šolstvo za šport, 1. septembra 2021 vzgojno-izobraževalno delo začne izvajati po modelu B.
Vzgojno-izobraževalni zavodi v šolskem letu 2021/2021 pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela upoštevajo trenutne epidemiološke razmere in izvajajo ukrepe, skladne s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo v II. točki opredeljuje, da se izobraževanje na daljavo izvaja v naslednjih primerih:
• začasne omejitve ali prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
• epidemiološkim ukrepom prilagojene organizacije izobraževalnega dela (izmenski pouk,…),
• ugotovitve pristojnega inšpektorata, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 ali
• napotitve posameznih oddelkov v karanteno.

https://www.gov.si/novice/2021-08-31-sklepa-ministrice-o-izvedbi-pouka-v-novem-solskem-letu/