Sistemske spremembe za večjo zaščito pravic

Na 33. redni seji Državnega zbora je potekala druga obravnava novega Zakona o kolektivnih tožbah, ki bo omogočil lažje uresničevanje pravic v primerih množičnih oškodovanj, ter novele Zakona o varuhu človekovih pravic, ki formalno krepi institucijo varuha človekovih pravic.

Ključen cilj Zakona o kolektivnih tožbah je izboljšati dostop do sodnega varstva in zagotavljanja uresničevanja pravic posameznikov, katerih pravice so bile kršene v primeru množičnih oškodovanj. Kolektivne tožbe se bo lahko uporabilo v primerih potrošniških sporov, preprečevanja omejevanja konkurence ter kršitev na trgu finančnih instrumentov. Zakon tudi omogoča kolektivno poravnavo, kar pomeni, da se postopek lahko reši še preden pride do sodišča.

S potrjenimi spremembami Zakona o varuhu človekovih pravic se širi mandat varuha na opravljanje splošnejših nalog na področju varovanja človekovih pravic ter krepi njegovo mednarodno vlogo, kjer bo lahko sodeloval na sejah Sveta za človekove pravice pri OZN. Z zakonom se ustanavlja tudi sistem zagovorništva otrok z namenom dodatne zaščite le teh.