Sinoči uvodno srečanje programskega odbora za pravosodje

Uvodno srečanje Programskega odbora za pravosodje je potekalo ta teden, v sredo, 18. februarja, pod vodstvom poslanca dr. Mitje Horvata. Dr. Horvat je udeležencem sestanka predstavil temeljna programska izhodišča stranke in koalicijski sporazum na tem področju ter prioritete na področju pravosodja in pravne države, s poudarkom na koordiniranem, tvornem delovanju z ničelno stopnjo tolerance do korupcije.

Potem ko se je lani jeseni na povabilo stranke za članstvo v programskih odborih odzvalo več kot 1000 ljudi, so se doslej zvrstila srečanja 10 programskih odborov na 13 ločenih sestankih. Uvodna srečanja so že imeli: odbori za banke in zavarovalnice, energetiko in infrastrukturo, za informacijsko družbo, kulturo in mlade, okolje in prostor, raziskovanje in inovacijsko infrastrukturo, socialno politiko in pokojninski sistem, politiko enakih možnosti, trg dela, varnost in zdravstvo ter že omenjeni odbor za pravosodje in pravno državo.

Odziv prijavljenih na večerna srečanja je presenetljiv, raven razprav pa visoko strokovna in vsebinska. Eno večjih in najbolj obiskanih srečanj odborov je bilo uvodno srečanje Programskega odbora za zdravstvo, na katerem je ministrica za zdravje Milojka Kolar predstavila prioritete vlade na področju zdravja. Udeleženci so se strinjali, da je cilj sprememb v zdravstvu zagotoviti prebivalcem ustrezno in kakovostno zdravstveno obravnavo, kar je tudi vodilo delovanja ministrice Kolarjeve.