Dr. Simona Kustec Lipicer za Radio SLO: Dragoceno in pomembno je, da imamo svoj dom

Kaj  bi sporočili sodržavljanom? 

Po obisku v begunskem centru v Dobovi, kjer smo bili z našimi poslankami in poslanci, me je globoko presunilo vnovično spoznanje, kako pomembno in dragoceno je, da imamo svoj dom, da imamo svojo domovino, mir, varnost in svojo svobodo. In pa, kako pomembno je, da v tem iščemo skupno sožitje in prostor, v katerem lahko sodelujemo za boljši jutri. Tega begunci oziroma migranti nimajo, to iščejo, mi pa se tega morda premalokrat zavedamo. Bodimo hvaležni, spoštljivi in tudi ponižni do vsega tega, do miru, varnosti, svobode, sožitja, pripravljenosti na sodelovanje in na ljubezen, tega želim državljankam in državljanov v izobilju v letu 2016.

Kaj je določilo leto 2015, kaj je bilo narejeno? 

Za celotno državo, državljanke in državljane je bilo leto 2015 izjemno polno izzivov in pa tudi preizkušenj, izpraševanj. Po eni strani zaradi tega, ker smo se zelo jasno zavedali, da je potrebno državo ponovno postaviti na stabilne noge znotraj samega nacionalnega sistema, po drugi strani pa je Slovenija zelo intenzivneje postala sestavni del velikega evropskega in tudi mednarodnega izziva povezanega z begunsko-migrantsko problematiko, ki bo morda trajala leta. Kot vodilna stranka v koaliciji imaš še toliko večjo odgovornost pri iskanju rešitev. Moja ocena je, da smo v letu 2015 zelo uspešno nasloviti tako notranje politični, kot tudi zunanje politični prostor in pa izzive, ki so se nas dotikali.

Po eni strani smo, naj samo spomnim, z vidika javno-finančne konsolidacije, naredili izjemno veliko delo, če samo spomnim na oba rebalansa proračuna še za pretekli leti, potem sprejem dvoletnega proračuna za leti 2016 in 2017, potem po več letih uspešen sprejem fiskalnega pravila, s katerim smo zagotovili javno-finančno prihodnost, konsolidacijo za nadaljnja leta. Pridobili smo mednarodni ugled, kredibilnost, ki smo jo ponovno vnesli s svojim načinom delovanja, izpolnjevanjem zavez in pa tudi načinom, kako se soočamo z vsemi omenjenimi izzivi v mednarodnem prostoru ter preoblikovanje, nenazadnje postavljanje vseh ostalih ključnih podsistemov na neke drugačen temelje. Začeli smo z reformo zdravstvenega sistema, potem modernizacija v javni upravi, postavile so se prve zaveze na področju infrastrukturnega razvoja, tukaj posebej moram izpostaviti sprejeto zavezo o iskanju rešitev za ta drugi tir.

Želela bi spomniti na čezkoalicijsko podporo zakonu o prikritih grobiščih in dostojnem pokopu., na sprejemanje zakona o zakonski zvezi in izenačitvi istospolnih partnerstev, zakon o minimalni plači, izenačitev pravic delavcev, do enakih pogojev za plačilo za delo, skratka naslovili smo ranljive družbene skupine. Tisto, kar smo uspeli v letu 2015 narediti je, praktično v vseh ključnih podsistemih v naši družbi in pa državi, po več letih smo ponovno vzpostavili tista demokratična, transparentna pravila in pa načela spoštovanja človekovih pravic in pa enakosti

Kako pa ste sodelovali s koalicijskega partnerjema? Kaj je tisto kar je bilo dobrodošlo spoznanje, kaj je tisto kar utegnete popraviti?

Sodelovanje s koalicijskima partnerjema je bilo po moji oceni korektno. Veste, da je kakršna koli oblika partnerskega sodelovanja vedno zahtevna, polna izzivov, velikokrat tudi nekih nepričakovanih obratov in pa situacij, tudi v primeru koalicijskega, pa tudi izven koalicijskega sodelovanja, v političnem smislu govorim, to ni bilo nič drugače. Tisto, kar je bilo ključno, je, da smo se vsakič, ko so se pokazali neki problemi, ko so se pokazali neki potencialni izzivi, ki bi lahko peljali do rušenja vzpostavljene stabilnosti, partnerskih zavez, da smo se dogovorili glede odprtih zadev in potem kompromisne rešitve za naprej. To je tisto, kar je po moji osebno oceni krasilo to leto 2015 v koalicijskem, partnerskem odnosu in se je skozi celotno leto pokazalo kot tisti pravi partnerski pristop, ki je na koncu vedno rezultiral v politični stabilnosti in pa zmožnosti izpolnjevanja zavez, ki smo jih že dali skozi koalicijski sporazum.

Premier Cerar je napovedal takoj po novem letu rekonstrukcijo vlade oziroma razmislek o tem, kako ocenjujete delo ministrov v vaši poslanski skupini?

Tako znotraj naše poslanske skupine kot tudi, verjamem, da na ravni vlade, ostaja enotna ocena o tem, da moramo vsakokrat biti sposobni ocenit delo, ki smo ga opravili. In to lahko naredimo samo na takšen način, da se ozremo nazaj, da pogledamo kakšne zaveze smo dajali in koliko teh zavez in na kakšen način, kako uspešno smo jih izpolnili. Ključno bo, in to je tudi pričakovanje naše poslanske skupine, da bomo takoj po novem letu prejeli neke vrste pisno poročilo in pa samooceno posameznih ministrov, kako so v iztekajočem letu 2015 opravili svoje delo, o dosežkih in načrtih za leto 2016. Na teh osnovah verjamemo, da je možno narediti politično objektivno oceno preteklega dela in načrtov ministrstev in se odločiti, ali smo vsi še vedno zavezani tistemu prvotnemu cilju, ki smo ga obljubili državljankam in državljanom po volitvah s podpisom koalicijskega sporazuma.

Kako trdna je koalicija, ste koalicijski poslanci tako enotni, da boste zdržali pritiske opozicije? 

Sama osebno verjamem, da je sedanja koalicija trdna in zavezana k skupnim ciljem, pa tudi vrednotam. Naloga, funkcija opozicije pa je jasna, znana, opozicija gleda pod prste vladi in koalicijskim poslanskim skupinam v parlamentu. V poslanski skupini SMC si prizadevamo, da podpiramo konstruktivne poteze opozicije, ki nas dopolnjujejo pri iskanju rešitev.

Želim vse dobro, prijetne, mirne in tople praznike ter izjemno dobro in pa spodbud polno leto 2016.